Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста

Вступ на базі диплому молодшого спеціаліста

   З дипломом молодшого спеціаліста вступники приймаються на ІІ або ІІІ курс за результатами вступних іспитів (у вигляді тесту). Курс залежить від попередньої спеціальності та визначається на основі додатку до диплома.

У 2018 році запрошуємо на навчання на ІІ або ІІІ курс за такими спеціальностями:

231 Соціальна робота денна/

заочна

3 р. Основи психології

(фахове випробування)

Основи соціально-правового захисту

(фахове випробування)

053 Психологія денна/

заочна

3 р. Основи психології

(фахове випробування)

Основи соціально-правового захисту

(фахове випробування)

231 Соціальна робота * денна/

заочна

2 р. Соціальна педагогіка

(фахове випробування)

231 Соціальна робота ** денна/

заочна

2 р. Основи психології

(фахове випробування)

Основи соціально-правового захисту

(фахове випробування)

053 Психологія ** денна/

заочна

2 р. Основи психології

(фахове випробування)

Основи соціально-правового захисту

(фахове випробування)

*Випускники коледжів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з перелічених споріднених спеціальностей, мають право вступати на ІІІ курс (два роки навчання) за фаховим вступним випробуванням «Соціальна педагогіка».

**Випускники коледжів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з  спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» мають право вступати на ІІІ курс (два роки навчання) за фаховими вступними випробуваннями «Основи психології »та «Основи соціально-правового захисту ».

Випускники коледжів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з іншими спеціальностями мають право вступати на ІІ (три роки навчання) курс за фаховими вступними випробуваннями «Основи психології», «Основи соціально-правового захисту».