Відбулася тематична зустріч представників деканату та здобувачами вищої освіти «Контрольні заходи та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти»

21 листопада 2023

На факультеті соціальної та психологічної освіти відбулася тематична зустріч представників деканату та здобувачами вищої освіти «Контрольні заходи та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти».

Учасники обговорили зміст Положення про організацію освітнього  процесу у (https://cutt.ly/4XDLu6a), «Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень ЗВО в УДПУ http://surl.li/bdqtb, згідно яких функціонує система поточного, модульного, підсумкового та діагностичного контролю.

Усі документи є у відкритому доступі на сайті університету/ факультету, що, зокрема, забезпечує прозорість та неупередженість оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти.

Метою проведення контрольних заходів є комплексне оцінювання якості освітньої діяльності здобувачів вищої освіти під час опанування ними освітніх компонентів ОП та сформованості ПРН.

Модульний контроль містить завдання, спрямовані на теоретичний аналіз, вирішення практичних завдань, максимально наближених до умов наукового дослідження або професійної діяльності, що дозволяє перевірити рівень сформованості усіх ПРН, проводиться після вивчення програмного матеріалу кожного змістового модуля. Підсумковий контроль включає семестровий контроль. Семестровий контроль в Університеті здійснюють у формі, передбаченій навчальним планом, його застосовують у період екзаменаційних сесій.

Перелік заліків і екзаменів на І семестр 2023-2024 н.р. доступний за покликанням:

http://surl.li/njndj

Інструктивно-методичні матеріали з проведення заліково-екзаменаційної сесії в змішаному режимі  розміщені на сайті факультету: 

http://surl.li/bvhsk

На сайті факультету є рубрика «Права учасників освітнього процесу» http://surl.li/evckp, та «Скринька довіри» http://surl.li/plqr.

Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів учасників освітнього процесу передбачено у Положенні: https://cutt.ly/xE26F1e


Фото новини: