Гичко Юлія Володимирівна

Дисципліни, які забезпечує

  • «Психологія»
  • «Медична психологія»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Формування емоційної компетентності майбутніх психологів засобами коуч-технології»

Основні публікації

Статті

  1. Гичко Ю. В. Коуч технології як засіб розвитку емоційної компетентності практичного психолога// «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональні аспекти : зб. / За заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – частина 2. – Монреаль: ЦСП «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім.. В. Даля. – 2016. – С. 48-50
  2. ІНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НОВА ТЕХНОЛОГІЯ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ, 2015

Тези

  1. Гичко Ю. В. Формування емоційної компетентності майбутніх практичних психологів // «Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 березня 2016 р./[ред. кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: ВПЦ «Візаві». – 2016. – С. 21-23
  2. Гичко Ю. В. Психологічне консультування осіб, які переживають втрату близької людини у зв’язку з соціально-політичною ситуацією в Україні. / Ю. В. Гичко // Практична психологія освіти XXI століття: проблеми та перспективи: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 22 квітня 2015 р. / [ред. кол.: Сафін О. Д. (гол.ред.) та інші]. –Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 167-169.
  3. Гичко Ю. В. Психологічний дебрифінг як форма кризової інтервенції. / Ю. В. Гичко // Проблеми та перспективи педагогічної науки і практики в сучасних умовах: матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих науковців, 17 квітня 2015 р. // [ред. кол.: Сокирська В. В. (гол.ред.) та інші]. –Умань: 2015. – С. 21–23.
  4. Гичко Ю. В. Принцип супроводу як основа психологічної допомоги особистості у кризовій ситуації / Ю. В Гичко // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІV Всеукраїнського науково–практичного семінару, 31 березня 2015 р./ [ред. кол.: Сафін О. Д. (гол.ред.) та інші]. –Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 111–113.

Контакти

e-mail: mydrickaya90@mail.ru