Гребінь Лілія Олегівна

Дисципліни, які викладає

  • Технології соціальної роботи
  • Технології соціально-педагогічної роботи
  • Правові основи соціальної роботи

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.)»

Основні публікації

Монографія

Гребінь Л. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.) : монографія / Л. О. Гребінь. – Умань : ПП Жовтий, 2015. – 301 с.

Посібники

Правові основи соціальної роботи : навчально-методичний посібник / уклад. Л. О. Гребінь. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2014. – 144 с.

Статті

  1. Гребінь Л. О. Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, що залишились без батьківського піклування / Гребінь Л. О. // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І.В. Албул, О.О. Гоменюк, Л.О. Гребінь та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 33–41
  2. Гребінь Л.О. Підготовка фахівців соціальної сфери до роботи з дітьми вихованцями інтернатних закладів / Гребінь Л. О. // Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 31– 33.
  3. Соціалізація дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в умовах дитячого будинку. Актуальні проблеми соціальної роботи і підготовки фахівців: сучасні тенденції: матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В. Козубовської. – Ужгород, 2015. – С. 31– 33.
  4. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.)/ [ред. кол.: Коляда Н.М. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 41–43.

Контакти

e-mail: LgrebinL@gmail.com