Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником освітнього процесу