Житнухіна Катерина Павлівна

 

Житнухіна Катерина Павлівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач кафедри педагогіки

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка

Загальна педагогіка (денна форма навчання)

Начально-педагогічна практика (заочна форма)

Психолого-педагогічна практика (денна форма навчання)

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Тема дисертаційного дослідження: “Формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів”

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті

Grigoryeva, Stella G., Osadchenko, Inna I., Zhytnukhina, Kateryna P. Psychological and Pedagogical Factors of the Formation of Responsible Attitude to a Future Profession in Students of Higher Pedagogical Institutions. ARPHA Proceedings. IFTE-2019. Р. 233–250 

Житнухіна К. Почуття страху за прийняття рішення як чинник формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць. Вип. 2 (20), 2019. Умань: Візаві, 2019. С. 56–65.

Житнухіна К. Реалізація педагогічних умов формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічного університету. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць. Вип. 2, 2019. Умань: Візаві, 2019. С. 43–49.

Житнухіна К. П. Психодидактичні чинники формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. Вип. 47. С. 301–308.

Zhytnukhina, K. P. Characteristics of pedagogical conditions of responsible attitude towards students’ future profession formation in pedagogical universities. EUREKA: social and humanities. Volume 4(16). 2018. S. 43–50.

Житнухіна К. П. Формування позитивної мотивації й виховання потреби відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2017. – № 3. – С. 173–181.

Житнухіна К. П. Realization of the pedagogical condition for improving the process of formation of responsible attitude to future profession in students of pedagogical universities/ Реалізація педагогічної умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Научен вектор на Балканите. 2017. № 1. С. 22–26.

Тези

Житнухина Е. П. Стимулирование процесса формирования ответственного отношения к будущей профессии у студентов педагогических университетов. Инновационная деятельность субъектов образования как фактор устойчивого развития региона: материалы Международной научно-практической конференции (Гродно, 29–30 ноября 2018 г.). Гродно: ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2019. С. 122–124.

Житнухіна К. Реалізація педагогічної умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Актуальні проблеми особистісного зростання: зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих вчених (Житомир, 19 квітня 2019 р.). Житомир, вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. С. 227–228.

Житнухіна К. Моделювання та розв’язання педагогічних ситуацій щодо формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів. Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Луцьк, 28–29 травня 2019 р.). Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. С. 72–74.

Житнухіна К. П. Чинники формування відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали IІІ Міжнар. науково-практичної конф. (м. Умань, 17–18 лютого 2018 р.). Умань: Візаві, 2018. С. 62–64.

Житнухіна К. П. Психодидактичні аспекти страху нового досвіду у навчанні як чинника формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Актуальні проблеми сучасної психодидактики: проблеми та перспективи: матеріали IІ Міжнар. науково-практичної конф. (м. Умань, 20–21 квітня 2018 р.). Умань: Візаві, 2018. С. 58–62.

Осадченко И. И., Житнухина Е. П. Психопедагогическая интерпретация понятия «сакральное место» в контексте воспитания современной студенческой молодежи. Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика: материалы международной научно-практической кнференции. (Алматы, 26-27 апреля 2018 г.). Алматы: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, издательство «Yлагат», 2018. С. 124–127.

Житнухіна К. Стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали Четвертої Міжнар. науково-практичної конф. (м. Умань, 11–12 жовтня 2018 р.). Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 65–66.

Житнухіна К. П. Психолого-педагогічна характеристика сутності поняття «відповідальність особистості». Актуальні проблеми сучасної психодидактики: проблеми та перспективи: матеріали I Міжнар. науково-практичної конф. (м. Умань, 27 квітня 2017 р.). Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. С. 58–62.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

zhitnuhinakate@i.ua

Google Scholar