Житнухіна Катерина Павлівна

Житнухіна Катерина Павлівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Викладач-стажист кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Дисципліни, які викладає 

 • Педагогіка
 • Загальна педагогіка
 • Актуальні проблеми педагогіки початкової школи
 • Педагогіка профільної школи
 • Методика навчання педагогіки
 • Навчально-педагогічна практика
 • Психолого-педагогічна практика

Сфера наукових досліджень

«Формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів»

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Житнухіна К. П. Realization of the pedagogical condition for improving the process of formation of responsible attitude to future profession in students of pedagogical universities/ Реалізація педагогічної умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Научен вектор на Балканите. 2017. № 1. С. 22–26.
 2. Zhytnukhina, K. P. Characteristics of pedagogical conditions of responsible attitude towards students’ future profession formation in pedagogical universities. EUREKA: social and humanities. Volume 4(16). 2018. S. 43–
 3. Grigoryeva, Stella G., Osadchenko, Inna I., Zhytnukhina, Kateryna P. Psychological and Pedagogical Factors of the Formation of Responsible Attitude to a Future Profession in Students of Higher Pedagogical Institutions. ARPHA Proceedings. IFTE- Р. 233–250 (doi:10.3897/ap.1.e0216)
 4. Осадченко И. И., Житнухина Е. П. Психопедагогическая интерпретация понятия «сакральное место» в контексте воспитания современной студенческой молодежи. Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика: материалы международной научно-практической кнференции. (Алматы, 26-27 апреля 2018 г.). Алматы: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, издательство «Yлагат», 2018. С. 124–127.
 5. Житнухіна К. П. Realization of the pedagogical condition for improving the process of formation of responsible attitude to future profession in students of pedagogical universities/ Реалізація педагогічної умови стимулювання процесу формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Научен вектор на Балканите. № 1. С. 22–26.
 6. Zhytnukhina, K. P. Characteristics of pedagogical conditions of responsible attitude towards students’ future profession formation in pedagogical universities. EUREKA: social and humanities. Volume 4(16). 2018. S. 43–
 7. Осадченко И. И., Житнухина Е. П. Психопедагогическая интерпретация понятия «сакральное место» в контексте воспитания современной студенческой молодежи. Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика: материалы международной научно-практической кнференции. (Алматы, 26-27 апреля 2018 г.). Алматы: Казахский национальный педагогический университет имени Абая, издательство «Yлагат», 2018. С. 124–127.

Статті у фахових виданнях України:

 1. Житнухіна К. П. Формування позитивної мотивації й виховання потреби відповідального ставлення до майбутньої професійної діяльності у студентів педагогічних університетів. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Ніжин: НДУ імені М. Гоголя, 2017. – №  – С. 173–181.
 2. ЖитнухінаК. П. Психодидактичні чинники формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. Вип.  С. 301–308.
 3. Житнухіна К. Почуття страху за прийняття рішення як чинник формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічних університетів. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць. Вип. 2 (20), 2019. Умань: Візаві, 2019. С. 56–65.
 4. Житнухіна К. Реалізація педагогічних умов формування відповідального ставлення до майбутньої професії у студентів педагогічного університету. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи: збірник наукових праць. Вип. 2, 2019. Умань: Візаві, 2019. С. 43–49.
 5. Житнухіна К.П. «Аспекти процесу самовиховання особистості майбутнього педагога в умовах закладів вищої освіти» «Аспекти процесу самовиховання особистості майбутнього педагога в умовах закладів вищої освіти» ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Особистісне зростання: теорія і практика (Житомир 21 квітня 2020 р.)

Статті у наукометричних виданнях Scopus, Web of Science:

 1. Grigoryeva, Stella G., Osadchenko, Inna I., Zhytnukhina, Kateryna P. Psychological and Pedagogical Factors of the Formation of Responsible Attitude to a Future Profession in Students of Higher Pedagogical Institutions. ARPHA Proceedings. IFTE-2019. Р. 233–250 (doi:10.3897/ap.1.e0216)

Google Scholar

Контакти викладача (електрона пошта):

zhitnuhinakate@i.ua