ЗАХИСТ СТАЖЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

13 травня 2019

На факультеті соціальної та психологічної освіти відбулися чергові захисти практики.

Студенти 4 курсу 44, 45, 46 та 27 груп звітували про виконання завдань стажерської практики. Особливість даної практики полягала в тому, що студенти включалися в коло реальних проблем професійної праці соціального педагога, ознайомлювалися з реальним змістом та обсягом його  роботи.

На захисті були присутні групові керівники та методисти Албул І. В., Ісаченко В.П., Ольховецький С. М., Підвальна Ю.В. та заступник декана з організації практичної підготовки студентів Роєнко С. О.

Захист практики передбачав демонстрацію презентації. У слайдах студенти детально висвітлили свій набутий практичний досвід діяльності соціального педагога  в закладі загальної середньої освіти.

Студенти-практиканти під час проходження практики працювали як з дитиною в соціально-педагогічному закладі, так і з її найближчим оточенням: родиною, школою, колективом ровесників, організаціями (правоохоронними, медичними, соціальними, освітніми), з якими комплексно співпрацює соціальний педагог школи.

Під час проходження цього виду практики студенти під керівництвом соціального педагога оволоділи уміннями проектувати соціально-педагогічну роботу з певною дитиною або групою дітей, навчилися застосовувати різні технології під час роботи з різними категоріями дітей, виконували професійні функції спеціаліста.

Як позитивне студенти відзначили можливість отримували індивідуальні консультації у своїх керівників від кафедри на всіх етапах проходження практики.

Обов’язковим для студентів було ведення щоденника з практики встановленого зразка, в якому ними послідовно висвітлювалися всі етапи роботи.

За підсумком результатів проведення звітної конференції та аналізом рівня теоретичного обґрунтування і якістю поданих підзвітних документів були виставлені  оцінки.

Під час проходження практики студентами всі завдання практики виконано у повному обсязі, виявлено вміння студентів застосовувати і творчо використовувати теоретичні та методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами відповідної професійної діяльності. Виявлено вміння застосовувати інноваційні технології, продемонстровано активність та ініціативність під час здійснення практичної професійної діяльності. Необхідні для захисту документи   подані у встановлений термін.


Фото новини: