ЗВІТ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

21 червня 2022

На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту відбувся звіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. На засіданні були присутні: гарант ОНП ОПН, проф. Коберник О. М.; в.о. завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, проф. Бялик О. В.; т.в.о завідувача відділом аспірантури та докторантури УДПУ імені Павла Тичини, доц. Прищепа С. М., аспіранти та їх наукові керівники, викладачі кафедри педагогіки та освітнього менеджменту.

Аспіранти представили результати виконання освітньої на наукової складових ОНП ОПН: складання заліково-екзаменіційної сесії, стан написання дисертаційної роботи, опубліковані праці, ділилися враженнями від проходження практики та ін.

Кожному аспіранту були надані поради від присутніх на засіданні професорів кафедри педагогіки та освітнього менеджменту щодо структури та змісту дисертаційної роботи, проведення дослідження, написання статей.

Представлені звіти аспірантів затверджені, а здобувачі вищої освіти переведені на наступний рік.


Фото новини: