Коблик Віталій Олександрович

 

Коблик Віталій Олександрович

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Педагогіка профільної школи

Основи наукових досліджень

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема: “Виховання ціннісного ставлення до праці в підлітків у позаурочній добродійній діяльності”, 2018 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Коблик В. О Forming pupils’ valuable attitude toward labour during extracurricular charity activities: theory and practice. SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» Pedagogy and Psychology, VS (65), Issue: 155,2018 Feb. С. 28‒31

Коблик В. О Діагностування вихованості в підлітків ціннісного ставлення до праці. Науковий журнал «Молодий вчений» № 10 (50) жовтень 2017 р. С. 448‒452.

Коблик В. О Методика діагностування рівня вихованості в підлітків ціннісного ставлення до праці. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2017. Вип. 57. С. 248-255.

Коблик В. О Особливості виховання в підлітків ціннісного ставлення до праці. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вип. 2, ч.2 . С. 60‒70.

Коблик В. О Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці: аналіз стану дослідження. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2016. Вип. 54. С. 137-146

Коблик В. О Ціннісне ставлення до праці як категорія теорії і методики виховання. Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» №9 (140) вересень 2016 р. с. 158-162.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

Koblik133@mail.ru

Google Scholar