(Українська) Коляда Тетяна Василівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна геронтологія»
 • «Соціальна робота на підприємстві»
 • «Соціальна робота з жінками»
 • «Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб»
 • «Основи сценарної роботи соціального педагога»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.)»

Основні публікації

Монографія

Коляда Т. В. Організаційно-педагогічні засади функціонування елітних шкіл у Великій Британії (ХІХ – перша половина ХХ ст.) :монографія / Коляда Т. В. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 295 с.

Посібники:

 1. Соціальна робота на підприємстві : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 98 с.

 2. Соціальна геронтологія : навч. посібник / Уклад.: Н. М. Коляда // Т. В. Коляда. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 84 с.

Статті та матеріали конференцій:

 1. Коляда Т. Генезис елітної освіти у Великобританії (на прикладі школи Рагбі) / Тетяна Коляда // Порівняльно-педагогічні студії. – 2012. – № 2(12). – С. 57–60.
 2. Коляда Т. В. Освіта для еліти чи елітарність освітніх послуг для всіх: історичний досвід Великобританії та перспективи Україні / Т.В. Коляда // Nowa jakosc w edukacji? / pod red. J. Piekarskiego, L. Tomaszewskiej, A. Glowali, M. Kaminskiej. – Plocku : Redakcja naczelna wydawnictwa panstwowej wyzszej szkoly zawodowej w Plocku, 2013. – № 4. – C. 130–137.
 3. Koliada T. Non-formal education in Ukraine before World War I: Aspiring for Better Life or Learning to Live in Grisis? / Zabolotna O., Koliada N., Koliada T. // Education, War & Pease. Abstracts. ISCHE 36 / Institute of Education, University of London (London, 23–26 july 2014). – London, 2016. – C. 380–381.
 4. Коляда Т.В. Соціальна робота як захист населення в зарубіжних країнах (на прикладі Великої Британії)/ Тетяна Коляда // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 200 с.
 5. Коляда Т.В. Соціально-педагогічний супровід, як основа соціальної роботи з дітьми сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування. / Тетяна Коляда // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини» (Умань, 28 вересня 2016 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016.
 6. Коляда Т.В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб жіночої статі в сучасній Україні. / Тетяна Коляда //  Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (Умань, 6-7 жовтень, 2016 рік) – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016. – С. 87–90.
 7. Коляда Т.В. Міжнародний досвід функціонування соціального туризму. / Тетяна Коляда //  Матеріали I Міжнародного науково-практичного  симпозіуму з актуальних проблем впровадження інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні згідно конвенції ООН про права інвалідів. (Умань, 27-29 жовтня 2016 р). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2016.
 8. Коляда Т. В. Організація шкільної освіти у Великобританії у 20-х роках ХХ ст. / Тетяна Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 48. – С. 247–252.
 9. Коляда Т. В. Позашкільна робота в елітній школі Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. / Тетяна Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 49. – С. 205–209.
 10. Коляда Т. В. Індивідуальна форма позаурочної діяльності в елітних школах Великобританії. Дискурс ХІХ – поч. ХХ ст. / Тетяна Коляда // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9. – Частина 2. – С. 252–258.
 11. Коляда Т. В. Частная инициатива в истории элитного образования Украины. Сравнительный контекст с Великобританией (ХХ – нач. ХХ ст.) / Татьяна Коляда // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2014. – № 7(97). – С. 81–83.
 12. Коляда Т. В. Соціальне забезпечення населення у Великій Британії / Т. В. Коляда // Збірник тез III міжн. науково-практ конф. «Теория и практика образования в современном мире» –  (г. Чернигов, 13-14 ноября 2015 г.). — Херсон : Издательский дом “Гельветика” 2015.

Контакти

e-mail: tetianakoliada@ukr.net