(Українська) Левченко Наталія Володимирівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Науковці України

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Менеджмент соціальної роботи»
 • «Технології соціально-педагогічної роботи

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття)»

Основні публікації

Монографія

Левченко Н.В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Н.В. Левченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 363 с.

Статті

 1. Технології соціально-педагогічної роботи з військовослужбовцями та їх сім’ями, 2018
 2. Возносименко Д.А. Особливості валеологічної підготовки майбутніх педагогів / Д. А. Возносименко, Н. В. Левченко // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», 20-21 квітня 2018 р., м. Одеса, – С.67-69
 3. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми, які мають опорно-рухові порушення, ВПЦ “Візаві”, 2017
 4. Коляда Н.М., Левченко Н.В. Основні аспекти надання соціальних послуг сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // Іноваційний вісник . – Словаччина. 2017 – С. 212 – 215
 5. Коляда Н.М., Левченко Н.В. особливості роботи з дітьми в умовах притулку / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // International scientific-practical conference “Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology”: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. – 46-49
 6. Левченко Н.В. Особливості запобігання та протидія корупції в Україні / Н.В. Левченко // Соціальна робота від теорії до практики: колективна монографія (частина 2.) / авторський колектив: Албул І.В., Балдинюк О.Д. та ін. – Умант: ФОП Жовтий О.О., 2017р. – 135 – 145
 7. Левченко Н.В. Основні аспекти соціально-педагогічної роботи в літніх оздоровчих таборах / Н.В. Левченко // Соціальна робота від теорії до практики: колективна монографія (частина 1.) / авторський колектив: Албул І.В., Балдинюк О.Д. та ін. – Умант: ФОП Жовтий О.О., 2016 р. – 109 – 117
 8. Левченко Н. В. Подготовка научных кадров детского движения в Украине (20–30-е годы ХХ века) / Н. В. Дяченко // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. – Краснодар : Академия знаний, 2014. – № 2 (4) 2014. –С. 77–84.
 9. Педан Н. Семінар як форма підготовки організаторів дитячого руху в Україні (кінець 20-х років ХХ століття) / Н. Педан // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2012. – № 43(2). – С. 307-313
 10. Педан Н. В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (з досвіду діяльності курсів 20 – 30-х років ХХ століття) / Н. В. Педан // Теорія та методика навчання та виховання. – 2011. – Вип. 29. – С. 118-128.
 11. Роль організатора дитячого руху у соціалізації вихованців інтернатних закладів, 2011

Тези

 1. Левченко Н.В. Підготовка організаторів дитячого руху: понятійний аспект / Н.В. Левченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогінчого університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – Випуск 56. – С. 243 – 253
 2. Коляда Н.М., Левченко Н.В. Менеджмент соціальної роботи: теоретичний аспект / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: Матеріали наук.-практ. конф. (5-6 квітя 2017 р.) (за ред. Семигіної Т.В.). – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – 117 – 120
 3. Левченко Н.В. Підготовка керівників дитячого руху в Україні: до історії питання / Н.В. Левченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол.ред. М.Т. Мартинюк. – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – Вип.2, Ч.1. – С. 227-237
 4. Левченко Н.В. Інновації надання соціальних послуг: теоретичний аспект / Н.В. Левченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2017 р.) / ред.кол.: Коялда Н.М. та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2017 – С.97-100)
 5. Левченко Н.В. Підбір персоналу як один із видів роботи менеджера в соціальній сфері / Н.В. Левченко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи»  (16-17 листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 82–85;
 6. Левченко Н. В. Самоосвіта як форма підготовки організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) / Н. В. Дяченко // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукр. історико-пед. наук.-практ. конф. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С. 21–22.
 7. Педан Н. Становлення та розвиток системи підготовки організаторів дитячого руху в Україні (20-30-ті роки ХХ століття) / Н.Педан // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – Випуск 6. – Частина 1. – С. 340-347

Контакти

e-mail: n.levchenkod@gmail.com