(Українська) Левченко Наталія Володимирівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Науковці України

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Менеджмент соціальної роботи»
  • «Технології соціально-педагогічної роботи

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття)»

Основні публікації

Монографія

Левченко Н.В. Підготовка організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) : монографія / Н.В. Левченко. – Умань : ПП Жовтий, 2016. – 363 с.

Наукові праці:

  1. Левченко Н.В. Інновації надання соціальних послуг: теоретичний аспект / Н. Левченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2017. – С. 97–100;
  2. Коляда Н.М., Левченко Н.В. Основні аспекти надання соціальних послуг сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 березня 2017 р.). – Сладковічево (Словацька республіка), 2017. – С. 212–215.
  3. Коляда Н.М., Левченко Н.В. Менеджмент соціальної роботи: теоретичний аспект / Н.М. Коляда, Н.В. Левченко // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали науково-практичної конференції (5–6 квітня 2017 р.) / [за ред. Семигіної Т.В.]. – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017. – С. 117–120.
  4. Левченко Н.В. Підбір персоналу як один із видів роботи менеджера в соціальній сфері / Н.В. Левченко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи»  (16-17 листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 82–85;
  5. Левченко Н.В. Основні аспекти соціально-педагогічної роботи в оздоровчих таборах / Н.В. Левченко // Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 6‑7 жовтня  2016 р.) та Всеукраїнського науково-практичного семінару «Підготовка студентів до роботи в літніх оздоровчих таборах: сучасні підходи»  (16-17 листопада 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – С. 152–154.
  6. Дяченко Н. В. Школи з підготовки піонерських кадрів в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) / Н. В. Дяченко // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2014. – № 28 (321). – С. 65–69.
  7. Дяченко Н. В. Подготовка научных кадров детского движения в Украине (20–30-е годы ХХ века) / Н. В. Дяченко // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. – Краснодар : Академия знаний, 2014. – № 2 (4) 2014. –С. 77–84.
  8. Дяченко Н. В. Самоосвіта як форма підготовки організаторів дитячого руху в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) / Н. В. Дяченко // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : зб. тез і анотованих матеріалів ХІV Всеукр. історико-пед. наук.-практ. конф. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С. 21–22.

Контакти

e-mail: n.levchenkod@gmail.com