(Українська) Матрос Ольга Олександрівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Теорія та історія соціального виховання»
  • «Історія соціальної роботи»
  • «Актуальні проблеми соціальної педагогіки»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918)»

Основні публікації

Монографія

  1. Матрос О.О. Педагогічна та просвітницька діяльність Івана Васильовича Лучицького (1845-1918) : моног. / О.О. Матрос. – Умань :Видавничо-поліграфічний центр Візаві, 2016. – 200 с.

Посібники:

  1. Історія соціальної роботи : навчальний посібник // Уклад. : О.О.Кравченко, О.О. Матрос. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 68 с.

Статті:

  1. Матрос О. А. Формированиемировоззрения и личности Ивана Лучицкого как педагога (1845–1869) / О. А. Матрос // ВестникАкадемии знаний. – Краснодар, 2013. – № 3 (6). – С. 138–141.
  2. Матрос О.О. Іван Васильович Лучицький – основоположник науки «Нова історія» в освітніх закладах Києва/ О.О. Матрос // «Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування» : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 жовтня 2015 р.) / [ред. кол.: О. В. Сухомлинська, Л. Л. Хоружа, В. В. Прошкін]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – С. 254–259.
  3. Матрос О. О. Соціалізація як ключова проблема у педагогічно-просвітницькій спадщині І. Лучицького (кінець XIX – початок XX ст.) / О. О. Матрос // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22-23 січня 2016 р.). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. – С. 107–109.
  4. Матрос О. О. Благодійна діяльність Івана Васильовича Лучицького як невід’ємна складова у розвитку соціальної роботи в Україні / О. О. Матрос // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 150. – С. 159–164.

Контакти

e-mail: