Анкета для студентів з особливими освітніми потребами

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» від 10 липня 2019 р. № 635 та відповідно до «Положення про команду психолого-педагогічного супроводу студентів з особливими освітніми потребами УДПУ імені Павла Тичини» з метою визначення напрямів соціально-психологічних та корекційних послуг, що можуть бути надані в межах закладу вищої освіти пропонуємо пройти онлайн-анкетування  студентам з ООП.

Анкета для студентів з особливими освітніми потребами