(Українська) Гендерний центр

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Гендерний центр

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Керівник центру: доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти

Кравченко Оксана Олексіївна

e-mail: okskravchenko@ukr.net

«Жінка і чоловік різні, але повинні бути рівними»

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини створено і діє Гендерний центр.

Основні напрями діяльності Центру:

 • формування гендерної компетентності фахівців з урахуванням потреб різних цільових груп;
 • гендерна освіта, як первинна, так і службова підготовка і підвищення кваліфікації працівників;
 • профілактика гендерно-зумовленого насильства;
 • оскарження неправомірних дій щодо жінок та дівчат;
 • процедури для попередження і реагування на випадки порушення принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • залучення жінок до всіх заходів з мирного вирішення конфліктів;
 • залучення жінок у діяльність усіх механізмів здійснення мирних переговорів;
 • заходи, що забезпечують захист і повагу прав людини жінок і дівчат.

Гендерний центр увійшов до Всеукраїнського осередку центрів гендерної освіти України.

В університеті впроваджено курс «Жінки в соціальній роботі» та спецкурс «Гендерна соціалізація», була реалізована тренінгова програма «Гендерна підготовка студентської молоді з інвалідністю до сімейного життя».

У 2019  р. УДПУ імені Павла Тичини став партнером програми Активні громадяни Британської ради, що спрямований на сприяння міжкультурному діалогу в межах всієї України, побудова відносин між людьми на основі рівних можливостей, поваги до різноманітності, розвитку громади та соціальної активності.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи стала учасником тренінгової програми «Жінки. Мир. Безпека» у межах проекту ОБСЄ в Україні «Підтримка Міністерства соціальної політики у наданні допомоги особам, постраждалим внаслідок конфлікту та гендерно зумовленого насильства».

В університеті систематично працює лекторій щодо ознайомлення студентства  з основними нормативно-правовими документами з питань гендеру,

Наукові заходи:

 • організація та проведення ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції «Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (березень 2019 р.);
 • організація та проведення Першого міського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із гендерної тематики, у якій брали участь представники закладів вищої освіти, шкіл та коледжей міста. Організаторами конкурсу стала кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,  (завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Коляда Н. М.) гендерний центр, (керівник доктор педагогічних наук, доцент Кравченко О.О.) відділ у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради та відділ освіти Уманської міської ради (листопад 2019 р.);
 • Ініціативна група Гендерного центру отримала перемогу у конкурсному відборі проектних пропозицій, який був оголошений у квітні 2019 р. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації. Відповідно факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини став базою проведення Обласного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із гендерної тематики «Сім’я від А до Я», який включено до календарного плану Управління на 2019 рік.
 • магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти Чупіна К. здобула ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Актуальні проблеми інклюзивної освіти» (Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2019 р.). Тема наукової роботи: «Соціально-психологічний супровід студентком з інвалідністю в умовах ЗВО». Науковий керівник: Кравченко О.О.;
 • студентка Кравченко Анна – отримала диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження» на базі Херсонського державного університету (квітень 2020 р.);
 • перемога у конкурсі на написання методичних розробок для дошкільної, початково, основної, старшої ланки освіти та викладачів системи ПТНЗ, ВНЗ «Від гендерних міфів до гендерних переконань»;
 • брей-ринг «Гендерні стереотипи»(жовтень);
 • проведення опитування та створення статистичних даних «Cтавлення до представників ЛГБТ-спільноти» (лютий);
 • відзначення Міжнародного дня жінок та дівчат у науці – 11 лютого;
 • участь у науковому флешмобі «Березень – місяць жіночої історії»;
 • студентська науково-практична конференція «Гендерна рівність в Україні: проблеми та шляхи вирішення» (квітень);
 • перегляд «розумного кіно» в рамках проведення днів науки «Суфражистка» (квітень);
 • випуск щомісячника «Гендернй промінь» (постійно);
 • діяльність наукового гуртка «Марс-Венера» (постійно).

Науково-методична робота:

– здійснено гендерну експертизу навчальних посібників з історії соціальної роботи А. Горілого (Тернопіль, 2004), А. Фурмана та М. Підгурської (Тернопіль, 2014), С. Глазунова (Дніпро, 2015), а також запропоновано засадничі підходи до укладання навчально-методичного забезпечення зі спеціальності «231 Соціальна робота» без матеріалів дискримінаційного характеру за ознакою статі;

– обґрунтовано доцільність впровадження гендерного підходу у процесі вивчення історії соціальної роботи майбутніми соціальними працівниками;

– реалізовується освітній та науково-дослідницький проєкт кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи «Жінки в історії соціальної роботи»:

У 2018 р. видано монографію «Жінки в історії соціальної роботи» (авторський колектив: Н. Коляда, Т. Кочубей, О. Кравченко, І. Албул, О. Балдинюк, Г. Бондаренко, О. Матрос, В. Полєхіна, Н. Левченко, В. Ісаченко, А. Войтовська, М. Скочко, К. Чупіна). До науково-пошукової роботи долучаються студенти, які здобувають фах зі спеціальності «231 Соціальна робота».

Монографія складається з розділів: «Меценатки часів княжої та козацької доби», «Благодійність жінок крізь призму освітнього та літературного процесу ХІХ – початку ХХ ст.», «Роль жінок-волинянок у розвитку освіти в Україні (середина XVI – кінець XVIII століття)», «Вирішення соціальних питань на сторінках жіночої преси (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)», «Роль жінки в інституалізації соціальної роботи України в умовах трансформації».

Мета такої науково-пошукової роботи полягає не лише в актуалізації проблеми створення реальної картини становлення та розвитку соціальної роботи на українських землях, а й у завданні виявити імена жінок, які зробили внесок в інституалізацію соціальної роботи, але діяльність яких через суб’єктивні і об’єктивні обставини не належно висвітлена i не була ґрунтовно вивчена.

У 2020 р. авторський колектив підготував наступний випуск колективної монографії «Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття і до сьогодення», яка спрямована на висвітлення еволюції і простеження динаміки жіночої репрезентації в історії інституалізації соціальної роботи як професійного виду діяльності в країнах Західної Європи та США, а також вивчення та узагальнення досвіду видатних жінок, які здійснили значний внесок у цій сфері, здійснюючи перші спроби теоретичних підходів до соціальної роботи та ініціюючи відповідні практики в Україні.

До історії соціальної роботи ми звертаємось не лише заради самої історії, а й для глибшого усвідомлення сучасного стану i проблем соціального благополуччя, для прогностичного передбачення тенденцій i шляхів їх розвитку в майбутньому. Водночас це дає змогу об’єктивно відтворювати минуле, адекватно сприймати теперішнє i свідомо прогнозувати майбутнє.

Виховні заходи

 • Всенародний день батька! (вересень);
 • «Ми проти насильства над жінками» (грудень);
 • акція «Будуємо суспільство без насильства» (грудень);
 • «Здорове суспільство починається зі щасливої та здорової сім’ї» (травень);
 • «День матері» (травень);
 • Щотижневі гендерні кінозали.
 • Комплекс бесід та дискусій із гендерної проблематики.
 • Культурно-просвітницької зустрічі студентів з представниками творчоїінтелігенції, цікавими особистостями.
 • Друк інформаційних листівок про роботу центру.

Фотовиставки:

 • «Мій дбайливий люблячий тато» (вересень);
 • «СТОП насильству над жінками» (грудень);
 • «Моя мама професіоналка» (травень).

Тренінгові програми:

 • «Толерантне ставлення до представників ЛГБТ-спільноти» (березень);
 • «Підготовка молоді до сімейного життя» (квітень-травень).

Участь у  програмах та заходах різного рівня:

 • менторській інноваційній програмі для лідерів громадських організацій, що працюють з внутрішньо переміщеними особами «e-Solutions» (м. Київ, 27-30 вересня);
 • навчальна програма «Кампанії адвокації з урахуванням гендерної політики та прав дівчат і жінок» (м. Черкаси, 20-22 березня).
 • навчальна програма «Гендерна рівність та вибори» (м. Київ, 15-17 квітня);
 • ІІ-а Міжнародна наукова конференція «Гендерні студії: навчання, дослідження та практика» та семінарі для молодих дослідників «Гендерні студії: освіта, гендерна рівність, демократія, мир»( м. Київ, 16-20 квітня)

Наші науково-дослідницькі проєкти

Жінки в історії соціальної роботи

Жінки в історії професійної соціальної роботи: від XIX століття – до сьогодення (колективна монографія)

Cторінка на сайті Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти


Звіт за 2019 рік

Звіт за 2020 рік