Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів»

ЛОГОТИП МАЙЯ (1)

Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів»

Керівник центру: викладач кафедри соціальної педагогіки та соіцальної роботи

Войтовська Алла Іванівна

e-mail: alla.voytovskaya@gmail.com

Діяльність Центру полягає у реалізації таких напрямів діяльності:

 1. Науково-дослідний
 2. Міжнародної діяльності
 3. Зв’язків з громадськістю
 4. Навчально-виховний
 5. Соціально-побутовий
 6. Психокорекційної діяльності
 7. Медико-реабілітаційний
 8. Культурно-дозвіллєвий
 9. Волонтерської діяльності

Відповідно до Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016 року» передбачається забезпечення дітей та молоді з особливими потребами якісними соціально-педагогічними та психологічними послугами навчальних закладів, у тому числі вищих, що сприятиме створенню умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу. Таким чином, набуває актуальності соціально-педагогічна підтримка молоді з особливими потребами в процесі навчання в умовах вищого навчального закладу.

Тому на базі ФСПО функціонує науково-практичний Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів».

Метою створення і діяльності науково-практичного Центру є консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, залучених органів виконавчої влади та громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну підтримку осіб з обмеженими можливостями щодо їх адаптації до студентського та педагогічного колективу, інтеграції у освітнє та соціальне середовище, створення умов для саморозвитку та самореалізації, розвиток соціальної активності, автономності, відповідальності та мобільності осіб з особливими потребами.

Основними завданнями проекту є:

 • забезпечити права молоді з функціональними обмеженнями на здобуття освіти в умовах освітніх навчальних закладів у комплексному поєднанні з корекційно- реабілітаційними заходами;
 • різнобічний розвиток індивідуальності молодої людини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб;
 • збереження і зміцнення морального і фізичного здоров’я студентів;
 •  виховання у молоді любові до праці, здійснення їх допрофесійної підготовки,забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення;
 • виховання особистості як культурної і моральної людини з етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе;
 • надання у процесі навчання й виховання кваліфікованої психолого-медико-педагогічної допомоги з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку молодої людини.

Водночас, діяльність Центру спрямована на розроблення, впровадження і постійне удосконалення системи супроводу навчання студентів з інвалідністю, яка охоплює наступні напрями: технічний, педагогічний, психологічний, медичний, соціальний, реабілітаційний, спортивний. Усі перелічені складові системи супроводу вступають в дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи одна одну.


Звіт за 2019 рік