Міжнародна діяльність факультету

Метою міжнародного співробітництва факультету є розвиток міжнародних відносин факультету для його інтеграції у світову та європейську систему освіти та зростання авторитету у світі; організація та забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів; підвищення рівня кваліфікації викладачів факультету соціальної та психологічної освіти шляхом координації наукових і науково-педагогічних контактів з навчальними закладами зарубіжних країн в рамках міжнародних освітніх та наукових програм та на підставі угод про співпрацю з університетами-партнерами та іноземними науковими та освітніми організаціями. Спільна робота із зарубіжними партнерами спрямовується на підготовку фахівців; проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та робочих зустрічей; членство  у   міжнародних   наукових,   освітніх,  адміністративних  структурах, асоціаціях, товариствах; відзначення наукових досягнень університету на міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-побратимів.

Основні завдання міжнародної діяльності факультету:

 • планування спільних програм міжнародного співробітництва з іноземними навчальними закладами, організаціями, асоціаціями в галузі науки та освіти відповідно завдань міжнародної діяльності університету;
 • організація участі у програмах міжнародного обміну, стажування та практики аспірантів, докторантів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників та студентів;
 • надання необхідної організаційної та методичної допомоги структурним підрозділам, лабораторіям та кафедрам у встановленні та підтримці міжнародних зв’язків;
 • здійснення інформаційної та рекламної роботи з метою пошуку нових університетів-партнерів та розширення географії міжнародних зв’язків;
 • проведення прийомів офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців згідно розпорядження ректора та вимог протоколу;
 • активізація участі структурних підрозділів факультету в міжнародних освітніх та наукових проектах.

Міжнародна діяльність факультету здійснюється відповідно до основних напрямків міжнародної діяльності університету. Викладачі, аспіранти й студенти факультету задіяні в різних міжнародних науково-освітніх заходах. Поширюється мережа університетів-партнерів та асоціацій, до яких входить університет, а саме:

 • викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи є членами Міжнародна Асоціації шкіл соціальної роботи (International Association of Schools of Social Work (IFSW). Членський квиток (14.11.2017–14.11.2019), Вашингтон, США;
 • викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи є членами Товариства істориків освіти Великої Британії (History of Education Society (UK), Членський квиток (14.11.2015 –14.11.2019), Ліверпуль, Велика Британія;
 • кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту продовжено реалізацію Угод про міжнародне співробітництво і мережеву взаємодію в галузі освіти і науки з Державним закладом освіти «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Республіка Білорусь) (м. Умань; м. Гродно, 10 листопада, 2017 р.);
 • у 2019  р. факультет соціальної та психологічної освіти УДПУ імені Павла Тичини став партнером програми Активні громадяни Британської ради, що спрямований на сприяння міжкультурному діалогу в межах всієї України, побудова відносин між людьми на основі рівних можливостей, поваги до різноманітності, розвитку громади та соціальної активності. Учасник проекту – Кравченко О.О., д.пед.н., доц., декан факультету соціальної та психологічної освіти; Чупіна К.О., аспірантка ФСПО;
 • кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту розпочато реалізацію Угоди про міжнародне співробітництво і мережеву взаємодію в галузі освіти і науки із Тракайським центром навчання дорослих (Литва) та Публічним інститутом «Тракайський центр просвіти» (Литва) (м. Умань; м. Тракай, 17 травня 2019 р.);
 • виступили співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Личность. Образование. Общество «формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации». (м. Гродно, Республіка Білорусь, 31 жовтня 2019 р.);
 • Осадченко І. І.д.пед.н., проф., професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту продовжено виконувати обовʼязки голови редакційної колегії наукового журналу «JURNALUL UMANISTIC AL NISTRULUI», «JURNALUL ȘTIINȚIFIC AL DUNĂRII» (Молдавія);
 • Коберник О. М. д.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту член редакційної колегій зарубіжних журналів: «Балканско научно обозрение» (Болгарія);
 • Коберник О. М.д.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту; Осадченко І. І. д.пед.н., проф., професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту члени редакційної колегії наукового журналу «Научен вектор на Балканите» (Болгарія), наукового журналу «Хуманитарни Балкански изследвания» (Болгарія);
 • Осадченко І. І.д.пед.н., проф., професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту член редакційної колегії Науково-методичного журналу «Вестник Гродненского образования» (Республіка Білорусь);
 • Кочубей Т. Д. доктор педагогічних наук, проф., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи є членом редколегії журналу Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu;
 • Коляда Н.М. доктор педагогічних наук, проф., професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи є членом редколегії журналу «Social Work and Education» – міжнародного рецензованого журналу відкритого доступу;
 • Кравченко О. О. доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, декан факультету соціальної та психологічної освіти, у 2018 році пройшла навчання в The first Kyiv State Courses of Foreing Languages, отримала сертифікат, який підтверджує completed yhe course of trining at the English Depatment, that corresponds to the Conventional Europen Standatt CEFR – B 2 (Certificate № 60987, date: 26.06.2019);
 • Клименко Ю.А. доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи є членом Європейської Асоціації Транзакційного Аналізу (посвідчення №126).

Звіти з міжнародної діяльності

Звіт з міжнародної діяльності 2019 р.

Звіт з міжнародної діяльності 2018 р.

Звіт з міжнародної діяльності 2017 р.

Звіт з міжнародної діяльності 2016 р.


Результати анкетування студентів факультету, які завершили навчання за програмою академічної мобільності