НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ПОДВІЙНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

7 січня 2021

 

До складу Центру входять члени Академії педагогічних наук України, вчені Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, провідні спеціалісти з історії педагогіки та педагогічного краєзнавства.

Науково-дослідний центр педагогічного краєзнавства створено з метою розвитку фундаментальних та прикладних досліджень з проблем педагогічного краєзнавства, координації дослідницької діяльності вчених у галузі педагогічного краєзнавства з науковими планами і програмами Національної академії педагогічних наук України, створення можливостей для апробації та впровадження у навчальний процес результатів досліджень, залучення обдарованої молоді до активної науково-дослідної роботи

Основні напрями діяльності центру:

 1. Педагогічне краєзнавство у підготовці майбутніх учителів.
 2. Проблеми педагогічного краєзнавства: структура, функції, принципи та джерела.
 3. Теоретико-методологічні засади педагогічно-краєзнавчої діяльності.
 4. Зміст, форми і методи навчання студентів засобами педагогічного краєзнавства.
 5. Педагогічне краєзнавство як ефективний засіб професійної підготовки майбутніх учителів.
 6. Педагогічно-краєзнавча технологія навчання студентів.
 7. Педагогічні умови функціонування моделі підготовки майбутніх учителів засобами педагогічного краєзнавства.
 8. Методичні засади використання педагогічного краєзнавства у професійній підготовці вчителя.

Структура центру:

 • науково-дослідна лабораторія «Педагогічне краєзнавство Черкащини»;
 • редакційний відділ;
 • інформаційно-аналітичний відділ.

Наукові дослідження центру здійснюються у контакті з іншими навчальними та науковими закладами. Зокрема, з лабораторією історії педагогіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук  України.

Співпраця здійснюється шляхом координації тематики наукових робіт, організації спільних наукових досліджень, проведення конференцій, семінарів, нарад, обміну науковою інформацією, літературою і т.п.


Фото новини: