(Українська) Околіт Олена Анатоліївна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Загальна і вікова психологія»
 • «Психологія з практикумом»

Основні публікації:

 1. Іващенко О. Критерії розвитку моральних цінностей майбутніх психологів // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – вип. 32. –С. 206 – 215.
 2. Іващенко О. Духовні та моральні цінності у професійній діяльності психолога-консультанта // Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 34. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ: Видавництво Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова , 2014. – С. 154 – 159.
 3. Иващенко Е.А. Тренинг как метод развития моральных ценностей будущих психологов // Духовно-нравственные ценности и профессиональные компетенции рабочей и учащейся молодежи: сб. науч. трудов VIII Международной научно-практической конференции. – Первоуральск, 2014. – С. 51 – 57.
 4. Иващенко Е.А. Специфика развития моральных ценностей в юности // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, №11, ноябрь. Часть ІІ. – Москва, 2013. – С. 266 – 269.
 5. Іващенко О.А. Моральні цінності психолога. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 1. Серія «Психологічні науки» – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 26 – 30.
 6. Іващенко О.А. Умови розвитку моральних цінностей майбутніх психологів. // Український психолого-педагогічний науковий збірник. Науковий журнал. № 10. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 89-94.
 7. Іващенко О.А. Розвиток моральних цінностей психологів у юності.- Особистість, сім’я і суспільство: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 листопада 2016 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.26-30.
 8. Іващенко О. А. Розвиток моральних цінностей майбутніх психологів // Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти: матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного семінару, Умань, 31 березня 2015 р. / [ред. кол.: Сафін О.Д. (гол.ред.) та інші]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2015. – С. 27 – 30.
 9. Іващенко Лєна. Духовно-моральні цінності як один із факторів професійного становлення майбутніх психологів // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – Вип. 566. – С. 57-62.
 10. Іващенко О.А. Роль духовно-моральних цінностей у процесі соціалізації майбутніх психологів // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціальна психологія. – Вип. 6. – Книга І – С. 377- 385.
 11. Іващенко О.А. Моральні цінності майбутніх психологів. // Проблеми та перспективи розвитку практичної психології в Україні: матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції, 26-27 жовтня 2015 р. / гол. ред. Сафін О.Д. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2015. – С. 70 – 73.