Перелік заліків і екзаменів на ІI сем. 2018-2019 н. р.

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Молодший бакалавр Молодший бакалавр
Бакалавр Бакалавр
Магiстр Магiстр