Соціальна акція «Подзвони мамі»

15 березня 2017

Автор : Кокоша Антоніна Володимирівна – студентка ІV курсу 410 групи факультету соціальної та психологічної освіти, напрям підготовки: 6.130102 Соціальна робота.