Удосконалення професійної компетентності завідувачів кафедр університету – пріоритетний напрям діяльності Науково-методичного центру професійного розвитку викладачів УДПУ

15 грудня 2017

Підвищення кваліфікації та удосконалення професійної компетентності завідувачів кафедр є стратегічним завданням  діяльності Науково-методичного центру професійного розвитку викладачів  УДПУ (директор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.). 

 14 грудня 2017 р. у рамках реалізації програми з розвитку лідерства та  управлінської компетентності завідувачів кафедр університету на 2017–2018 н.р. Науково-методичним центром професійного розвитку викладачів  УДПУ проведено засідання семінару, під час якого заслухано низку наукових доповідей з актуальних питань, зокрема:

Концептуальні положення «Стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні» (Доп.: завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, д.пед.н., професор Коберник О.М.);

Про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти університету (Доп.: голова навчально-методичної ради, к.філ.н., доцент Розгон В.В.);

Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів (Доп.: к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Гагарін М.І.).

Наступні засідання науково-методичного семінару будуть спрямовані на оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності адміністративно-управлінського складу університету.