Участь викладачів у роботі круглого столу

29 жовтня 2020

Одним із викликів сучасності є підготовка висококваліфікованого фахівця соціальної сфери, який має мати не лише теоретичні знання, а й володіти вміннями та навичками необхідними для належного виконання професійних обов’язків.

Проблема підготовки фахівців стала предметом обговорення круглого столу «Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця в галузі соціальної роботи», що був проведений в online форматі 28 жовтня 2020 р. До роботи долучилося представники закладів освіти, студенти та роботодавці. Активними учасниками конференції були Кравченко О. О., декан факультету соціальної та психологічної освіти, та викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Албул І. В., Левченко Н. В. та Роєнко С. О.

У межах роботи круглого столу були розгялянуті такі питання:

  • Університетська освіта і ринок праці: проблеми взаємодії;
  • Формування в Україні національної системи кваліфікацій: завдання для фахової спільноти із соціальної роботи;
  • Соціальний педагог у Центрах соціально-психологічної реабілітації дітей: реальність та перспективи;
  • Соціальна робота в громаді: як це відбувається на практиці;
  • Розвиток соціальної сфери в Україні: виклики реформ;
  • Професія “соціальна робота” у Міжнародній класифікації Зайнятості
  • Взаємовигідна співпраця роботодавець-випускник. Чого очікує роботодавець від молодого фахівця?
  • Професійна спільнота із соціальної роботи в Україні: що маємо та куди прямуємо.

По завершенні пленарної сесії учасники круглого столу взяли участь у стратегічній сесії «Фахівець у галузі соціальної роботи в умовах сучасного ринку праці». У межах 4 груп, до складу яких ввійшли студенти, роботодавці та викладачі, які забезпечують бакалаврський та магістерський рівень підготовки, було обговорено ряд питань.

Обговорення дало можливість з’ясувати, що готовий зробити кожен учасник, щоб на ринку праці з’явився бажаний фахівець у галузі соціальної роботи. А також були висловленні думки-очікування від інших суб’єктів, що задіяні в підготовці фахівців. Візуалізації висловлених поглядів сприяло використання дошки (файл Jam).

Такий формат проведення конференції дав можливість підняти важливі питання, що стосуються підготовки фахівців у галузі соціальної роботи, та шляхів налагодження взаємодії освітян та роботодавців.


Фото новини: