(Українська) Харченко Надія Анатоліївна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

 Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Pагальна психологія»
 • «Медіапсихологія»
 • «Психологія масової свідомості»
 • «Психологія професійної діяльності»

Сфера наукових досліджень

Тема дисертаційного дослідження: «Вікові особливості учнів як предмет педагогічної психології у науковій спадщині Г. С. Костюка».

Основні публікації

 1. Харченко Н. А. Проблема особистості учня як провідна тенденція у системі психологічних поглядів Г. С. Костюка / Харченко Н. А. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. № 12: Психологічні науки : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – № 44 (69). – С. 213–219
 2. Харченко Н. А. Постать Григорія Костюка в історії становлення психологічної думки України / Харченко Н. А. // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Т. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – К. ; Ніжин : ПП Лисенко, 2015. Вип. 7. – С. 351–356.
 3. Харченко Н. А. Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на тернах психологічної думки України / Н. А. Харченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки : зб. наук. пр / за ред. Н. О. Євдокимової. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – № 2 (15). – С. 162–167.
 4. Харченко Н. А. Постать Г. С. Костюка як центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення / Харченко Н. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2016. –
  № 1 (34). – С. 43–47.
 5. Харченко Н. А Факторы влияния на психологическое развитие личности в научных взглядах Г. С. Костюка / Харченко Н. А. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер. : Педагогика, психология. – 2013. – № 4 (5). – С. 62–65.
 6. Харченко Н. А. Формування поглядів Г. С. Костюка як передумова його професійного становлення на тернах психологічної думки України / Харченко Н. А. // Практична психологія освіти ХХІ століття: проблеми та перспективи : Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань, 20–21 трав. 2014 р.). – Умань : УДПУ, 2014.
 7. Харченко Н. А. К вопросу применения индивидуального подхода при обучении учащихся в наследии Г. Костюка. / Харченко Н. А. // Новая наука: теоретический и практический взгляд : междунар. науч. период. издание по итогам Междунар. науч.-практ. конф., (Стерлитамак, 14 октяб. 2015 г.). – Стерлитамак : РИЦ АМИ, 2015. – С. 56–57.
 8. Харченко Н. А. До питання застосування синергетичного підходу у наукових поглядах Г. Костюка на особистість учня / Харченко Н. А. // Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Умань, 14 квіт. 2016 р.). – Умань : Вид.-поліграф. центр «ВІЗАВІ», 2016. – С. 117–120.
 9. Харченко Н. А. Біфуркація та індивідуальний розвиток учня у дослідженнях Г. Костюка. / Харченко Н. А. // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наук. пр. (за матеріалами ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30–31 трав. 2016 р.) / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Ч. 2. – Монреаль : ЦСП «НБК» ; Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – С. 101–103.

Контакти

e-mail: kharchenkon.a@ukr.net