Гендерний центр

«Жінка і чоловік різні, але повинні бути рівними»

Гендерний підхід в освіті є методологічним інструментом аналізу та проектування інституційних, організаційних і особистісних змін, що ґрунтується на врахуванні чинників статі в системі освіти та спрямований на реалізацію принципу рівних прав і свобод та створення рівних можливостей для жінок і чоловіків.

Підставою для створення та діяльності   ЦГО в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини слугують: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», проект «Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні», наказ МОН «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту».

Тому необхідно створити Центр гендерної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини .

 Мета діяльності Центру гендерної освіти є сприяння впровадженню та утвердженню гендерної рівності шляхом надання науково-практичної допомоги викладачам та студентам щодо впровадження ідей гендерної рівності  та гендерних підходів у навчально-виховний процес.

Завдання ЦГО:

 • розробка та впровадження гендерного освітнього компоненту діяльності університету;
 • надання інформаційних, тренінгових та просвітницьких послуг у сфері гендерної рівності та гендерних підходів студентам (особлива увага студентам з особливими освітніми потребами) та викладачам;
 • проведення гендерних досліджень спільно із іншими ЦГО та студентами;
 • створення інформаційної бази з гендерної проблематики;
 • організація науково-дослідницьких, науково-організаційних та виховних заходів, спрямованих на дослідження, вивчення та поширення гендерної компетентності в університетському середовищі та місті через університетські та міські ЗМІ.

Для вирішення проблемного поля та реалізації поставлених завдань скоординовано діяльність відповідних напрямів.

1) Науково-дослідний. Підготовка наукових статей, доповідей, тез, доповідних та аналітичних записок для опублікування в збірниках наукових праць. Здійснення написання курсових, випускних кваліфікаційних робіт.

2) Науково-організаційний. Організація та участь у роботі різноманітних шкіл та тренінгів з обміну досвідом роботи центрів гендерної освіти у вищих навчальних закладах. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, виїзних засіданнях з гендерної проблематики.

3) Культурно-дозвіллєвий. Розвиток здібностей та виявлення талантів кожної окремої особистості шляхом створення мистецьких секцій, студій, проведення майстер-класів, конкурсів та фестивалів творчих доробків з гендерної проблематики.

4) Інформаційний. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з гендерних питань серед студентської молоді та викладачів. Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів з актуальних гендерних проблем сьогодення. Підготовка соціальної реклами, шляхом  залучення студентської молоді. Розміщення інформаційних матеріалів на сайті вишу.

Координаторка – викладачка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Войтовська Алла Іванівна.

Активісти Центру:

 • Алтиннік Катерина
 • Хом’як Михайло
 • Кузьменко Надія
 • Кокоша Антоніна
 • Білостоцький Микола
 • Кравченко Анна
 • Коваль Ігор

Cторінка на сайті Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти:

http://gendercenter.sumdu.edu.ua/index.php/aboutus