Чамлай Інна Василівна

ПІБ здобувача: Чамлай Інна Василівна

Тема дисертаційного дослідження:  «Соціально-психологічна реабілітація комбатантів з посттравматичним стресовим розладом методом каністерапії»

Рік вступу: 2022 р.

ПІБ наукового керівника:  Сафін Олександр Джамільович, доктор психологічних наук, професор.

Участь у конференціях (міжнародних, всеукраїнських, регіональних):

  • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Григорій Сковорода: діалог із сучасністю». Тема доповіді «Особливості застосування життєвих ідей Г. Сковороди в реабілітації людей з ПТСР» (м. Умань, 20 жовтня 2022 року).
  • Науково-практичний семінар «Впровадження ідей В. О. Сухомлинського у педагогічну теорію і практику: педагогіка, спрямована у майбутнє». Тема доповіді: «Здобутки В. О. Сухомлинського як один з елементів реабілітаційних програм постраждалих від воєнних дій в Україні» (м. Умань, 4 жовтня 2022 року)
  • Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція «Суспільство для психічного здоров’я особистості: взаємодія родини, освіти, громади». Тема доповіді: «Відновлення та збереження психічного здоров’я у комбатантів з ПТСР» (Житомир, 24 листопада 2022 року)

Стажування (вітчизняні, міжнародні)

  • Участь в курсі підвищення кваліфікації «Бренд науковця у цифровому світі», при центрі «Офіс підтримки вченого» та громадській організації «Інноваційний університет», 21.11 – 27.11.2022 р., 30 год./1 кр. Сертифікат № (м. Київ, Україна).

 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю.

  • Член Української асоціації транзакційного аналізу
  • Член Європейської асоціації транзакційного аналізу
  • Член громадської спілки «Національна психологічна асоціація»