Іванов Валерій Валерійович

ПІБ здобувача: Іванов Валерій Валерійович

Тема дисертаційного дослідження: Психологічні особливості формування професійних планів студентів педагогічних коледжів

Рік вступу: 2019 р.

ПІБ наукового керівника: Якимчук Борис Андрійович кандидат психологічних наук, професор

Статті у фахових наукових виданнях, що затвердженні МОН:

 • Іванов В.В. Соціально-психологічні засади формування професійних планів студентського товариства. Фаховий науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія». 2022.Том 33 (72) № 1.
 • Іванов В.В. Зміст, методи і заходи психолого-педагогічного супроводу з формування професійних планів у студентів педагогічного коледжу. Вісник Національного університету оборони України. 4(68)/2022.
 • Іванов В.В. Психологічні особливості змісту та динаміки розвитку цілей навчальної діяльності майбутніх вчителів початкових класів. Вісник Національного університету оборони України. 2/2023.

Статті у наукових виданнях:

 • Якимчук Б. А., Іванов В. В. Психологічні аспекти формування професійних планів студентів педагогічних коледжів. Психологічний журнал. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. Вип. 7. С. 92–99.
 • Іванов В. В. Основи формування психологічної компетентності вчителя початкової школи в умовах реформування освітньої галузі. Збір. матеріалів Одеса : Астропринт, 2021.- 284 с.

Інші статті(не входять ні до фахових, ні до наукових)

 • Іванов В.В. Корекційно – розвивальна програма «Емоційна сфера дітей», матеріали інформаційно – методичного вісника методичного об’єднання практичних психологів педагогічних навчальних закладів Південного регіону України.» Запоріжжя 2019р.
 • Іванов В.В. Психофізіологічні особливості становлення випускника педагогічного коледжу. Педагогічний вісник ВНЗ південного регіону І-ІІ рівнів акредитації м. Запоріжжя 2020р.
 • Іванов В.В. Особливості діагностики емоційного інтелекту. Матеріали інформаційно – методичного вісника методичного об’єднання практичних психологів педагогічних навчальних закладів Південного регіону України. Запоріжжя 2021р.

Участь у конференціях (міжнародних, всеукраїнських, регіональних)

 • Іванов В. В. Основи формування психологічної компетентності вчителя початкової школи в умовах реформування освітньої галузі. Нове покоління вчителів для НУШ: виклики і досягнення. Збірн. матеріалів доп. учасн. Одеса : Астропринт, 2021. С – 93.
 • Іванов В.В. Психологічні особливості професійного становлення студентів педагогічних коледжів. Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм. зб. наук. праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково – практичної конференції, м. Кременчуг: 2020. С – 289.
 • Іванов В.В. Психологічні основи формування професійних планів студентів. Основні аспекти розвитку сучасної психології.  зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції. Одеса: 2020. С -156.
 • Іванов В.В. Психологічні проблеми професійного самовизначення. FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN THE PANDEMIC’S ERA. зб.  за матеріалами ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція. Берлін. Грудень. 2021р. С – 127.
 • Іванов В.В. Розвиток професійної компетентності студентів педагогічних коледжів як основна умова формування їх професійних планів. Науково-практичний семінар «Сучасна наука: проблеми, перспективи, здобутки». Умань: 2021.
 • Іванов В.В. Бар’єри формування професіоналізму студентів ВНЗ. Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса: 2021. С. – 68.
 • Іванов В.В. Адаптація без проблем. Освіта Одещини. Огляд-конкурс методичних розробок та віртуальних ресурсів педагогічних працівників. Одеса: 2021.

Стажування (вітчизняні, міжнародні)

 • Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління.  Тема «Розвиток мовно-комунікативної компетентності викладача». Сертифікат №НА 23696843/000283 – 20(м. Київ 2020 р.)
 • В рамках роботи практичних психологів під час війни, воєнного стану в країні пройшов курси підвищення кваліфікації: «Кризова психологія. Особливості роботи психологічної служби». Сертифікат № 236783/0495. Ізраїль 2022.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністтю.

 • Член президії Асоціації практичних психологів Одеської області
Апробація результатів дослідження