(Українська) Ісаченко Вікторія Павлівна

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Система організації соціальних служб»
 • «Соціальний менеджмент»
 • «Організація та діяльність державних і спеціалізованих соціальних служб»
 • «Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)»

Основні публікації

Монографії

 1. Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : монографія / В. П. Ісаченко. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 252 с.
 2. Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : монограф. / авт. кол.: І. В. Албул, О. Д. Балдинюк, Л. Д. Березівська, О. М. Бойко, Г. В. Бондаренко, О. О. Гоменюк, В. П. Ісаченко, Н. М. Коляда, О. О. Матрос, Ю. В. Підвальна, Н. С. Побірченко, І. Г. Резніченко, С. О. Роєнко, Л. В. Хоменко, О. М. Шевчук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 251–267.
 3. Ісаченко В. П. Спеціалізовані служби у структурі Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді // Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 78–88.

Посібники

 1. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт зі спеціальності 231 Соціальна робота // Уклад. :Н. М. Коляда, В. П. Ісаченко. Умань : Візаві, 2018. – 60 с.
 2. Ісаченко В. П. Соціальний менеджмент : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань, 2018. – 126 с.
 3. Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери : Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. – Умань : Візаві, 2017. – 178 с.
 4. Система організації соціальних служб : навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 166 с.
 5. Людина в сучасному соціумі: Навчальний посібник // Уклад. : В. П. Ісаченко. Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 210 с.

Статті

 1. Ісаченко В. П. Теоретико-методичні основи використання методу супервізії у закладах соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Соціальна робота та соціальна освіта – Умань, 2018. – № 1.
 2. Ісаченко В.П, Гончар І.Г. Ведення випадку у соціальній роботі: актуальні методи та особливості документування / В.П. Ісаченко, І.Г. Гончар // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 167. ‒ 2018. ‒ С. 45‒48.
 3. Ісаченко В. П. Супервізорство як один із атрибутів професіоналізму у соціальній роботі / В. П. Ісаченко // Збірник наукових праць Запорізького національного університету – Запоріжжя, 2016. – № 1. – С. 123–131.
 4. Ісаченко В. П. Особливості використання інтегрованого підходу у наданні  соціальних послуг в умовах села (селища) / В. П. Ісаченко //  «Педагогічні науки» : зб. наук. праць –  Херсон, 2016. – № 72. – С. 59–62.
 5. Ісаченко В. П. Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) / В. П. Ісаченко // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / ред. кол. В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – Вип. 22. – С. 121–129.
 6. Исаченко В. П. Историко-етнографические исследования в научном наследии П. Житецкого / В. П. Исаченко // Вестник академии знаний – 2013. – № 3. – С. 110–114.
 7. Ісаченко В. П. Наукова творчість П. Житецького як об’єкт дослідження першої половини ХХ ст. / В. П. Ісаченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М. Т.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий. – 2012. – Ч. 3. – С. 98–104.
 8. Павло Житецький – український вчений-мовознавець, просвітитель, громадський діяч, 2011
 9. Ісаченко В. П. Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького / В. П. Ісаченко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенко, чл.-кор. В. І. Лозової. – Харків : Курсор, 2011. – Вип. 39. – С. 138–145.

Тези

 1. Ісаченко В. П. Соціально-правовий захист та підтримка ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей / В. П. Ісаченко // «Права дітей: від витоків до сьогодення» : матеріали науково-методичного семінару» (Умань, 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: Візаві, 2018.
 2. Ісаченко В. П. Молодь як специфічний об’єкт соціальної роботи / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» (Умань, 11-12 жовтня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: Візаві, 2018.
 3. Ісаченко В. П. Дискримінація ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД як соціальна проблема / В. П. Ісаченко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (Умань, 27 квітня 2018 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2018. – С. 48–53.
 4. Ісаченко В. П. Характеристика сучасного менеджменту соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Матеріали ІІІ регіонального круглого столу «Форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: досвід Черкащини» (Умань, 28 вересня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – ФОП Жовтий, 2016. – С. 99–103.
 5. Ісаченко В. П. Соціально правова підтримка діяльності фахівця соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми національного законодавства» (м. Кропивницький, 18 жовтня 2016 р.) – Кропивницький : КДПУ, 2016. – С. 12–13.
 6. Ісаченко В. П. Дотримання прав потенційних отримувачів /отримувачів соціальних послуг / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Методика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах», 5 травня 2016 р., Умань
 7. Ісаченко В. П. Особливості соціальної роботи у сільській місцевості // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / ред. кол. Коляда Н. М. та ін. – Умань, 2016. – С. 65-68
 8. Ісаченко В. П. Маркетинговий підхід в соціальній сфері / В. П. Ісаченко Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н. М. та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 112 с. – С. 102–105.
 9. Ісаченко В. П. Інноваційні технології в роботі інтегрованих соціальних служб // Матеріали V науково-методичного семінару «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери», 26 березня 2015 р., Умань.
 10. Ісаченко В. П. Визначення норми часу надання соціальної послуги для різних категорій отримувачів соціальних послуг / В. П. Ісаченко // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару «Сучасні проблеми гуманітаризації професійної підготовки майбутніх педагогів», 26 лютого 2015 р., Умань.
 11. Ісаченко В. П. Внесок П. Житецького у становлення та розвиток україномовної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Ісаченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий, 2012. – Вип. 40. – С. 254–261.
 12. Ісаченко В. П. Етнографічна діяльність П. Житецького / В. П. Ісаченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. Мартинюк М. Т.]. – Умань : ПП О. О. Жовтий, 2011. – Ч. 3. – С. 84–90.

Контакти

e-mail: viki-is@meta.ua