ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: кваліфікації, оцінювання та культура якості»

21 листопада 2023

16–17 листопада 2023 р. науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та освітнього менеджменту професор Олена Кірдан та доцент Лариса Ткачук взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: кваліфікації, оцінювання та культура якості».

До учасників конференції із вітальним словом звернулися Володимир Бугров, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Михайло Винницький, Заступник Міністра освіти і науки України Андрій Бутенко, Голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Напрями роботи конференції охопили актуальні питання розбудови внутрішніх систем забезпечення якості у закладах вищої освіти України, а саме:

  1. Критерії оцінювання освітніх програм: огляд університетів.
  2. Академічна мобільність викладачів та якість освітнього процесу (освітніх програм).
  3. Репутація університетів як чинник забезпечення якості: чи потрібен національний рейтинг?
  4. Інноваційні тенденції в освітній діяльності ЗВО: micro-credential, digitalization, virtualization.

Долучення науково-педагогічних працівників кафедри до обговорення питань забезпечення якості у закладах вищої освіти сприяє врахуванню тенденцій розвитку освітнього менеджменту та оновленню змісту обов’язкових освітніх компонентів «Управління якістю в закладах освіти» (доцент Лариса Ткачук), «Нормативно-правове регулювання діяльності закладів освіти» (професор Олена Кірдан) освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти» другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка реалізується в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.


Фото новини: