Практична психологія

 

Спеціальність: 8.03010301 Практична психологія

Структурно-логічна  схема напрямку підготовки “Практична психологія

Опис окремих одиниць курсу

Спеціальність: 8.03010301 Практична психологія (спеціалізація: “Соціальна педагогіка”)

Код модуля

Назва модуля

СД_8_1.01_3 Філософія та соціологія освіти
ПМ_8_1.02_3 Основи мовної комунікації
ТТДЦЗБЖ_8_1.03_4 ЦЗ та охорона праці в галузі
ТТДЦЗБЖ_8_1.04_3 Інтелектуальна власність
УЛУ_8_1.05_3 Академічна риторика
ПОМ_8_1.06_5 Педагогіка вищої школи
П_8_1.07_3

Психологія вищої школи

ІМ_8_1.07_5 Ділова іноземна мова
ПОМ_8_1.09_3 Теорія та практика науково-педагогічних досліджень
ПОМ_8_2.01_3 Теорія і методика виховної роботи у вищій школі
ПОМ_8_2.02_3 Креативні технології навчання у ВНЗ
П_8_2.03_3 Психологія впливу
П_8_2.04_3 Гуманітарно-психологічна експертиза освіти
П_8_2.05_3 Теорія і практика надання психологічної допомоги суб’єкту
П_8_2.06_3 Методика викладання психологічних дисциплін у ВНЗ
П_8_2.06_3 Різновиди соціально-психологічних тренінгів
П_8_3.1.01_4 Психологія особистості
СПСР_8_3.1.02_3 Соціальна робота в Україні
СПСР_8_3.1.03_3 Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
СПСР_8_3.1.04_3 Теорія і практика соціально-педагогічної комунікації
СПСР_8_3.1.05_5 Менеджмент і маркетинг в організаціях соціально-педагогічної сфери
СПСР_8_3.1.06_4 Актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діялдьності