ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ»

29 March 2015

27 березня на факультеті соціальної та психологічної освіти Науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності був проведений Всеукраїнський науково-практичний семінар «Підготовка майбутнього вчителя в умовах впровадження компетентнісного підходу».
1

Вступне слово на відкритті семінару виголосила Ярошинська Олена Олександрівна – канд. пед. наук, професор, завідувач Науково-дослідної лабораторії педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
2
Олена Олександрівна ознайомила присутніх з історією створення лабораторії та безпосередньо загальною проблемою обговорення на семінарі: «Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки майбутніх вчителів».
3
Цікаві думки в контексті обговорення даної теми у своїй доповіді висвітлила Калюжна Тетяна Григорівна – канд. філос. наук, старший науковий співробітник відділу педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України.
4
Активну участь у семінарі, зокрема виголошенні доповідей та обговоренні питань, взяли викладачі, аспіранти, магістранти, молоді науковці.
5

6

7
Семінар був досить змістовним, актуальним та цікавим.
8