СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ОБМІН ДОСВІДОМ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ ПІДВИЩУЄ ЇЇ ЯКІСТЬ

3 листопада 2015

Відбулося спільне засідання кафедри педагогіки та освітнього менеджменту УДПУ імені Павла Тичини та кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Вінницькі колеги завітали до нашого університету з візитом у відповідь – делегація представників кафедри педагогічного і освітнього менеджменту УДПУ на чолі із завідувачем доктором педагогічних наук, професором Олександром Коберником побувала у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського з метою вивчення його досвіду організації навчального процесу та методики викладання, для дослідження навчально-методичної літератури й програмних продуктів.

resize_big

Взагалі, спільних питань та точок дотику у обох вузів безліч, тому, на переконання ректора УДПУ, доктора педагогічних наук, професора Олександра Безлюдного така форма як обмін делегаціями обов’язково повинна розвиватися для рішення освітянських проблем, переймання досвіду, для систематичного та цілеспрямованого руху уперед. Про це Олександр Іванович говорив під час зустрічі з викладачами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у лабораторії «В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття».

Ректор розповів про історію університету, який успіхами студентів у навчанні, науковій діяльності, творчості, спорті, громадському житті молодо і завзято зустрічає свій 85-річний ювілей. Університет тримає руку на пульсі життя, з устремлінням прямуючи по шляху розвитку, дивлячись у перспективу.

resize_big (1)

resize_big (2)

resize_big (3)

Цікавими й змістовними у програмі обміну делегаціями були міжкафедральні практичні заняття. Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій УДПУ Надія Стеценко провела майстер-клас «ІКТ у вивченні педагогічних дисциплін». Доценти Людмила Роєнко та Валентина Бойченко під час майстер-класу розкрили тему вивчення педагогічних дисциплін в контексті розвитку критичного мислення студентів.

Наш гість із ВДПУ доцент, кандидат педагогічних наук Василь Каплінський провів майстер-клас «Розв’язування педагогічних задач». За тим відбулося спільне обговорення відвіданих занять.

resize_big (4)

resize_big

resize_big (6)

resize_big (9)

resize_big (10)

Вінницькі колеги, які здійснили екскурсійну подорож по університету, були приємно вражені гарними аудиторіями, оформленням та наповненням творчих лабораторій, комп’ютерних класів, ошатними вестибюлем та кабінетами.

…Фундатор наукової педагогіки, видатний чеський мислитель Ян-Амос Коменський акцентував увагу на необхідності «завжди і всюди брати разом те, що пов’язано одне з одним». Необхідність інтегрованого підходу до організації навчання великий дидакт пояснював таким чином: «Всі знання виростають з одного коріння – навколишньої дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках». Збагачувати навчальний та науковий потенціал УДПУ імені Павла Тичини допомагають угоди про співпрацю. Тільки інтернаціоналізацію сфер своєї діяльності УДПУ здійснював в рамках 51 угоди про співпрацю з освітніми закладами закордону. Без впровадження нових освітніх технологій, популяризації передового педагогічного досвіду неможливе формування творчої особистості вчителя із високим рівнем професійної компетентності та національної свідомості.