Настановча конференція

15 February 2017

 

IMG_0905

Соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві висувають перед вітчизняною системою освіти нові вимоги, серед яких особливого значення набуває удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців. Важлива роль у цьому процесі належить практиці, яка виступає органічною частиною навчально-виховного процесу і забезпечує поєднання психологічної готовності й теоретичної підготовки майбутніх соціальних педагогів та практичних психологів з їх майбутньою професійною діяльністю.

IMG_0903

Практика сприяє формуванню у студентів уміння застосовувати в професійній діяльності науково-теоретичні знання, здобуті при вивченні суспільних, загально-педагогічних і спеціальних дисциплін, розвитку інтересу до педагогічної та наукової діяльності.

IMG_0902

8 лютого 2017 року для студентів 4 курсу факультету соціальної та психологічної освіти настановча конференція до практики. У роботі конференції взяли участь адміністрація факультету, викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, а також кафедри психології, які виконуватимуть функції групових керівників та методистів.

IMG_0904

До відома студентів була доведена інформація про тривалість і терміни проходження стажерської та виробничої практик. Студенти ознайомилися із завданнями, визначеними програмою практики, та вимогами до оформлення звітної документації.

Також був проведений інструктаж з техніки безпеки під час проходження практики.

На конференції здійснено було розподіл студентів на практику з урахуванням замовлень на підготовку фахівців і їх майбутнього місця працевлаштування після закінчення навчання.

IMG_0906

Бажаємо студентам-практикантам на належному рівні виконати завдання практики, отримати позитивний досвід та яскраві враження.

Нехай Вам щастить у реалізації визначених завдань!!!