Відкрите заняття з педагогіки професора Коберника О.М.

21 February 2017

17

У лютому 2017  відбулося відкрите заняття з педагогіки докт. пед. наук, професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберника Олександра Миколайовича для студентів ІІ курсу факультету іноземних мов. Тема лекції «Зміст освіти в сучасній школі».

На занятті було розглянуто поняття «зміст освіти» та його компоненти, теорії змісту освіти, компетентнісний підхід до визначення змісту освіти, види освіти, нормативні документи, що відображають зміст освіти.

Студенти активно брали участь у роботі, виявляли зацікавленість матеріалом, коментували тексти, висловлювали власне бачення проблеми.

В аудиторії панувала атмосфера доброзичливості, толерантності, що сприяло забезпеченню  результативності заняття.

Олександр Миколайович продемонстрував високий рівень фаховості, ерудиції та професіоналізму; вільне володіння змістом лекції, доцільне підкріплення теоретичних положень вдалими прикладами, вдало реалізував міжпредметні зв’язки.

Відкрите лекційне заняття проведено на високому науковому та навчально-методичному рівні, а досвід професора Коберника О. М. заслуговує на вивчення, узагальнення та впровадження при викладанні дисциплін у вищій школі.