Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція «МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

10 квітня 2017

6 квітня 2017 року кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту факультету соціальної та психологічної освіти, Польсько-українською науково-дослідницькою лабораторієюпсиходидактики імені Я. А. Коменського факультету початкової освітиУманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини спільно з Відділом дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України було проведено Першу Міжнародну науково-практичнуонлайнІнтернет-конференцію«Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи». Співорганізаторами конференції стали провідні ВНЗ України та зарубіжжя: Педагогічний інститутСхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Державна вища професійна школа м. Хелм (Польща), Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь), Університет Саскатчевана (Канада), Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан). Модератор конференції – док. пед. н., проф., зав. Польсько-українською науково-дослідницькою лабораторією психодидактики імені Я. А. КоменськогоОсадченко І. І.Технічна підтримка конференції – за сприяння кафедри інформатики та інформаційно-комунікаційних технологійфакультету фізики, математики та інформатики УДПУ імені Павла Тичини, під керівництвом к. пед. н., доц. Жмуд О. В.

Напрямами конференції було обрано: історичні аспекти модернізації освітнього середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, методологію модернізації освітнього середовища; особливості сучасного виховного середовища у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; сучасні підходи до удосконалення навчального процесу у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, основні тенденції формування змісту освіти в умовах модернізації освітнього середовища, дидактичне та методичне забезпечення модернізації освітнього середовища, сучасні педагогічні технології у процесі модернізації освітнього середовища та інші актуальні проблеми сучасної науки.

Відкрила конференцію вітальним словом док. пед. н., ст. науковий співробітник, зав. відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, проф. кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка, Васьківська Г. О.

Пленарні виступи розпочала аспірант Університету Саскатчевана(Канада),Захарчук В., яка, не зважаючи на той факт, що на момент підключення до конференції у Канаді була друга година ночі, у захоплюючій формі оголосила результати свого дослідження на тему:«Українська та канадська академічні культури: спільне та відмінне».

Як завжди вишукано, з точки зору наукового висвітлення та риторики, виступила док. пед. н., проф., зав. кафедри математики та методики її навчанняПНПУ імені К. Д. Ушинського,Скворцова С. О.,яка висвітлила особливості побудови стандарту математичної освіти у контексті нової української школи.

Ґрунтовно-теоретично особливості проектування освітнього середовища вищого навчального закладу схарактеризував Коберник О. М.− док. пед. н., проф., зав. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту УДПУ імені Павла Тичини.

Досвід роботи відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України щодо профільного навчання старшої школи представила к. пед. н., науковий співробітникТрубачева С. Е., яка розповіла про метапредметні основи професійно зорієнтованого освітнього середовища у старшій школі.

Логічним завершенням пленарного засідання та науково-емоційно насиченим став виступ док. пед. н., проф. кафедри педагогіки СНУ імені Лесі Українки,Кузави І. Б.на тему:«Особливості організації корекційно-розвивального середовища в умовах інклюзивного навчання».

У рамках дискусіїпроведеної конференції було одностайно визначено, окрім науково-практичних резюме заходу, прийняти рішення про щорічне продовження зазначеної конференції. Отож, чекаємо на Другу Міжнародну науково-практичну онлайнІнтернет-конференцію«Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи»!

Фото новини: