Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Педагогіка»

19 квітня 2017

13 квітня відбулося відкрите заняття з навчальної дисципліни «Педагогіка» доцента кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Гагаріна Миколи Івановича для студентів ІІ курсу факультету мистецтв. Тема лекції «Загальні основи управління. Принципи управління освітою і школою».

На занятті були присутні викладачі нашого університету та Уманського гуманітарного-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка.

Під час лекції було розглянуто поняття «управління», «управління школою», «принципи, функції, методи управління»; проаналізовано діяльність органів управління освітою та школою на сучасному етапі.

Виклад матеріалу здійснювався послідовно, з дотриманням структури заняття. Викладачем використано змістовний, науковий матеріал для розкриття вступної, основної частини вказаної теми та підведення підсумків. Виклад матеріалу супроводжувався презентацією та великою кількістю прикладів. Заняття було професійно-спрямованим і мало педагогічну цінність. Усі пункти плану висвітлено повною мірою.

З метою мотивації пізнавальної діяльності, на лекції було використано різні методи, прийоми і засоби навчання, проблемні запитання; теоретичний матеріал поєднувався з конкретними прикладами та був пов’язаний з майбутньою професійною діяльністю студентів.

Викладачем постійно підтримувався тісний взаємозв’язок з аудиторією за допомогою, зокрема, методів активного слухання (акцентуації, варіювання голосу, логічних наголосів, апелювання до уваги, надання випереджальних завдань до наступного фрагменту лекційного матеріалу та ін.).

Студенти активно сприймали матеріал, конспектували, обговорювали дискусійні запитання, коментували тексти, висловлювали власне бачення проблеми.

В аудиторії панувала атмосфера доброзичливості, толерантності, що сприяло ефективності заняття.

Загалом, лекційне заняття проведено на високому науковому та навчально-методичному рівні.


Фото новини: