Професія психолога

20 квітня 2017

132

Чи є психологія професією? Відповідь на це питання може дати розгляд психологічної діяльності з точки зору розглянутих вище п’яти аспектів.

1. Чи існує якась особлива сфера діяльності для психолога (психологічна діяльність), що відрізняє її представників від інших професій?

2. Чи є психологічна діяльність соціально необхідною?

3. Чи існує специфічна система підготовки до психологічної діяльності?

4. Чи існують нормативно закріплені вимоги до професійної кваліфікації та досвідченості фахівця-психолога?

5. Чи існує спільність людей, що займаються психологічної діяльністю?

Чим більше підстав для позитивних відповідей на ці питання, тим більшою мірою можна говорити про існування професії психолога.

Професія “психолог” з’явилася в XX столітті. Процес формування професії психолога неоднаково протікав в різних країнах і в різних сферах соціального життя. Найбільший розвиток професія психолога отримала в США, Великобританії, Франції, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Росії.

Протягом XX століття в суспільстві поступово формувалося соціальне замовлення на психологічну діяльність, вона ставала соціально-визнаною і, як наслідок, отримувала нормативно-правову основу ( з’являлися юридичні документи, що регулюють статус, зміст і форми діяльності професійного психолога). Поступово формувалася система професійної освіти і підготовки психологів, створювалися професійні суспільства психологів, формулювалися вимоги до професійної кваліфікації та досвіду фахівців-психологів.

Нині найбільш визнана діяльність практичних психологів у сфері педагогічної, медичної, соціальної, консультаційної психології. Активно розвиваються й інші напрямки практичної психології: економічна, юридична, спортивна, військова.

Для того щоб з’явилася яка-небудь професія, на неї повинен виникнути соціальне замовлення, тобто усвідомлена потреба суспільства у відповідному виді професійної діяльності.

1322

Найчастіше до психологів люди звертаються тоді, коли вони стикаються з важкими життєвими ситуаціями. Поки все гаразд, необхідності допомоги психолога зазвичай не виникає. Люди самі справляються з повсякденними проблемами. Тому для того, щоб з’явилася потреба в психологічних послугах, люди повинні усвідомити її.

Правда, не завжди достатньо очевидно: чи то психолог допомагає усвідомити людям їхні потреби, чи то він формує ці потреби. Пропонована послуга народжує попит на неї. Чи не відбувається щось аналогічне рекламі інших товарів і послуг? Наприклад, в рекламі формують негативне естетичне ставлення до лупи, а потім пропонують засіб для позбавлення від неї. У психології аналогічний ефект можливий, коли в процесі консультації психолог стверджує наявність у людини якихось проблем, про які той не здогадувався і яких не помічав, а потім пропонує тренінг особистісного зростання як засіб позбавлення від них.

1213

Соціальне замовлення на професію психолога формується зараз насамперед у публіцистичної та науково-популярній літературі, що аналізує проблеми сучасної людини. Про необхідність психологічних знань говорять і представники інших професій: педагоги, медики, юристи, бізнесмени, політики. Їм ці знання потрібні для вирішення однієї з головних завдань цих професій – цілеспрямованого впливу на людину.

Сучасна психологія являє собою цілу систему наук і сфер практичної психологічної діяльності. Її можна розділити на два основних напрямки: наукову і практичну психологію. Вони істотно розрізняються за основним цілям професійної діяльності.

Основна мета наукової психології полягає в пізнанні психології людей науковими методами. Вчені прагнуть на основі окремих спостережень, фактів прийти до розуміння загальних закономірностей. Правильний напрямок руху наукового дослідження – від приватного до загального.

Основна мета практичної психології полягає в тому, щоб надати психологічну допомогу конкретним людям або групам людей. Практики прагнуть на основі відомих загальних психологічних закономірностей прийти до розуміння індивідуальності конкретної людини або конкретної групи. Це розуміння і дає ключ для надання психологічної допомоги.

Практична психологія у своїй діяльності рухається від загального до приватного.

Психологія- це необхідність не лише для професіоналів, а я для кожного з нас!