І Всеукраїнські психологічні читання

24 квітня 2017

24 квітня 2017 року кафедра психології провела І Всеукраїнські психологічні читання. До учасників читань було відеозвернення з Австралії Оленка Андрія Яковича – кандидата фізико-математичних наук, доцента Університету LaTrobe (м. Мельбурн), сина А. І. Кагальняк, який розповів про свій творчий шлях та внесок його мами у розвиток психології в нашому університеті.

Під час читань виступили декан ФСПО к.пед.н., професор О. О. Кравченко, зав. лабораторією «Удосконалення майстерності майбутнього психологаімені Анни Іванівни Кагальняк» – к.психол.н. С. Ю. Діхтяренко, к.психол.н., доценти Л. П. Мельник, Л. А. Данилевич, Г. О. Шулдик, к.пед.н., доцент Радченко І. А. та інші учасники. Зі змістовними повідомленнями також виступили члени  лабораторії «Педагогічне краєзнавство Черкащини».

Цікавим були виступи студентів ФСПО, які ознайомили присутніх з результатами власних наукових досліджень, а також читали вірші, написані В. О. Моляко – д.психол.н., дійсного члена НАПН України, завідувача лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ).

В рамках читань відбулася презентація номінантів та лауреатів премії імені Анни Іванівни Кагальняк кращому студенту зі спеціальності «Психологія». В цьому році премії імені Анни Іванівни Кагальняк отримали студенти: Мельник Анна студентка 32 групи ФСПО, яка зайняла призове місце за наукову роботу у другому Всеукраїнському турі студентських наукових робіт у м. Одесі (науковий керівник к.психол.н. доцент І. О. Вахоцька) та Слободянюк Анна, яка зайняла призове місце у олімпіаді з психології у другому Всеукраїнському турі у м. Переяслав-Хмельницькому (науковий керівник к.психол.н. доцент Л. А. Данилевич).


Фото новини: