Стартує рубрика – центри нашого факультету: “Центр гендерної освіти”

4 July 2017

«Жінка і чоловік різні, але повинні бути рівними»

Гендерний Центршлях до гендерної рівності кожного абітурієнта!

Невід’ємним компонентом побудови сучасного демократичного толерантного суспільства є впровадження принципу гендерної рівності у всі сфери життєдіяльності, в тому числі, в освіту.

Концепція гендерно-чутливого ВНЗ націлена на реалізацію принципу рівних прав і свобод та створення рівних можливостей для жінок і чоловіків у відповідності з міжнародними зобов’язаннями України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей, із статтями Конституції України, Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» з урахуванням національної соціально-економічної ситуації. В основі Концепції лежить принцип державно-громадського управління освітою.

Тому було створено інноваційну структуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а саме гендерний Центр.

Завдання ГЦ:

  • розробка та впровадження гендерного освітнього компоненту діяльності університету;
  • надання інформаційних, тренінгових та просвітницьких послуг у сфері гендерної рівності та гендерних підходів студентам (особлива увага студентам з особливими освітніми потребами) та викладачам;
  • проведення гендерних досліджень спільно із іншими ГЦ та студентами;
  • створення інформаційної бази з гендерної проблематики;  
  • організація науково-дослідницьких, науково-організаційних та виховних заходів, спрямованих на дослідження, вивчення та поширення гендерної компетентності в університетському середовищі та місті через університетські та міські ЗМІ.

Для вирішення проблемного поля та реалізації поставлених завдань скоординовано діяльність відповідних напрямів: науково-дослідний, науково-організаційний, культурно-дозвіллєвий, інформаційний.

Гендерний Центр співпрацює із Управлінням праці та соціального захисту в м. Умань, Уманським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради, Відкритим міжнародним університетом «Україна», Всеукраїнською мережею осередків гендерної освіти, благодійним фондом «Воля», благодійною організацією  «Сучасне село та місто»,  фундацією «Добра воля» (м. Краків, Республіка Польща).

Координаторки Центру постійно присутні на засіданнях круглих столів в Міністерстві освіти і науки Україні які присвячені гендерним проблемам. Відвідують тренінги у різних куточках України з питань гендеру.

Активісти Центру перемогли у конкурсі проектних пропозицій для включення в календарний план управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, впровадивши у реалізацію проект «Гендерна культура молоді».

Представники Центру організували рух буккросингу з метою того, щоб підкреслити, що книги не бувають жіночими або чоловічими. Студенти та викладачі прочитавши книгу, залишають  її у книжковій шафці, для того, щоб інша, людина могла цю книгу знайти та прочитати і у свою чергу повинна повторити процес. 

Гендерний Центр набрав такої потужної сили, що буде впроваджено в навчальний план нова дисципліна «Гендерна соціалізація», пропагує ідею соціально-психологічної рівноваги статей та взаємозамінності гендерних ролей, повноти розвитку індивідуальності, гармонійної цілісності особистості незалежно від її статевої належності.

Активісти Центру організували Всеукраїнську науково-практичної конференції з міжнародною участю «Гендерні аспекти підготовки фахівців соціально-психологічної сфери».

Одним з провідних заходів є тренінгові програми: «Підготовка студентської молоді до сімейного життя», «Містерія жіночності», «Права людини та гендерна рівність», «Толерантне ставлення до представників ЛГБТ-спільноти».

Учасники Центру постійно відвідують Національний дендрологічний парк «Софіївка», де ознайомлюються з історією  перлини садово-паркового мистецтва та діляться своїми очікуваннями щодо спільної діяльності у рамках проекту. Там вони мають можливість впровадити в практику всі ті знання, що отримали на лекціях, семінарах, тренінгах, диспутах, бесідах (див. фото). 

Невід’ємним є кінолекторій з проблем гендерної рівності.

Організовано роботу  науково-дослідного гуртка «Марс-Венера». Де студенти займаються дослідженням  принципів гендерної рівності, контроль за дотриманням прав жінок, розвиток гендерної грамотності.

Постійно відбуваються консультаційні послуги для викладачів та студентів з гендерних проблем.

Також з метою підвищення інформованості студентів щодо проблем гендерної рівності, які існують на даному етапі розвитку суспільства, був організований щомісячник «Гендернй промінь». Випуском та підготовкою газети займається кожний курс. Усі газети мають свою тематику та висвітлюють результати дослідження яке провели студенти самостійно на основі отриманих знань.

Наш Центр відкритий для пропозицій щодо спільних наукових і соціальних проектів.


Фото новини: