Спеціальність “Соціальна робота”

11 July 2017

Соц робота

СОЦІАЛЬНА РОБОТА – це професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. Фахівець із соціальної роботи це професійно підготовлена людина, яка має необхідні інтелектуальні, моральні якості для виконання інтегрованого, універсального виду діяльності у соціальній сфері, спрямованого на надання соціальної допомоги різним категоріям населення.

Соц робота

СОЦІАЛЬНА РОБОТА –  це процес, що вимагає міцних знань з психології, соціології, педагогіки, соціальної педагогіки, медицини, права, теорії управління (менеджменту).

Ця спеціальність для людей із відкритою душею, і щирим серцем. Для кого слова «допомога» та «доброта» мають велике значення у житті та займають провідне місце у серці.

соорры

Випускники здобувають вищу освіту на початковому рівні з присвоєнням кваліфікації «Соціальний працівник», першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр соціальної роботи» та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації «Магістр соціальної роботи, викладач вищого навчального закладу».
Навчання здійснюється в лекційних залах та навчальних класах; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі. Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі «Moodle». Її основні переваги:

–    можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;
–    незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;
–    можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;
–    наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні)

На території університету студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів).

cjw hj,

З повагою,
Приймальна комісія факультету соціальної та психологічної освіти

Телефон для довідок: 068-019-00-25