ГРАФІК СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ У 2018 р.

25 квітня 2018

Денна форма навчання

Бакалавр
Магістр

Заочна форма навчання

Бакалавр
Магістр