Бойченко Валентина Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Педагогіка»
 • «Педагогічна конфліктологія»
 • «Педагогічна діагностика»
 • «Теорія і практика виховання у вищій школі»
 • «Методика викладання у вищій школі»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Полікультурне виховання молодших школярів у навчально-виховному процесі школи»

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

 1. Бойченко В. В. Полікультурне виховання учнів початкової школи: теорія і методика: монографія / В. В. Бойченко – Умань: ВПЦ «Візаві»  – 192 с.
 2. Бойченко В. В. « Педагогіка профільної школи» навч. посібн. / За заг. ред. О.М. Коберника. / Умань: ВПЦ «Візаві». – 2016. – 284с. (співавторство)

 

Статті:

 1. Бойченко В. Полікультурний аспект формування педагогічного мислення у майбутніх учителів / Валентина Бойченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Ч. 1. – С. 51–59.
 2. Бойченко В Роль знання у формуванні педагогічного мислення майбутніх учителів. / Валентина Бойченко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – В. 2. – С. 57-64.
 3. Бойченко В. Система формування педагогічного мислення майбутніх учителів / Валентина Бойченко // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки» № 21 (354)., 2015. – С. 115-120.
 4. Бойченко В. Проблемність як одиниця педагогічного мислення вчителя / Валентина Бойченко // Освітній простір України. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. – 2015. –  Випуск 6. – С.31-36.
 5. Бойченко В. Інноваційність та технологічність педагогічного мислення майбутніх учителів / Валентина Бойченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збір. наук. праць УДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – Випуск 55. – С.7-13.
 6. Бойченко В.В. Зміст і методика діагностики розвитку педагогічного мислення майбутніх учителів / В.В. Бойченко / Збірник наукових праць «Педагогічні науки» № 69 Херсонського державного університету. – Херсон:, – 2016. С.12-17.

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор:

 1. Бойченко В.В. Структура педагогического мышления как составляющая профессиональной компетентности будущего учителя / В.В. Бойченко // Вестник академии знаний №13 (2). 2015. – С.41-47.
 2. Бойченко В.В. Рівні сформованості педагогічного мислення майбутніх учителів: результати педагогічної діагностики / Boichenko V., Levels of Future Teachers’ Pedagogical Thinking Formation:Rresults of Pedagogical Diagnostics. THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL  VOLUME 2015, ISSUE 6, pp. 73-78.

Контакти

email:boichenko.v@gmail.com