В стінах нашого факультету відбулась XII Авторська школа академіка НАПН України Т. С. Яценко

22 липня 2015

XII Авторська школа академіка НАПН України Т. С. Яценко, що відбулась на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з 3 по 8 липня 2015 року. Учасників Школи привітали  доктор психологічних наук, професор Тамара Семенівна Яценко та кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної та економічної освіти Оксана Олексіївна Гоменюк (див. фото). Було відмічено, що це уже третя авторська школа, що проводиться на базі УДПУ імені Павла Тичини.

image001

image003

У Авторській школі взяли участь 77 осіб із 17 міст України, Росії та Німечини: Буча (1), Гамбург (Німечина) (1), Дніпропетровськ (6), Москва (Росія) (1), Запоріжжя (3), Знам’янка (2), Ізюм (1), Ірпінь (1), Кіровоград (5), Київ (16), Кривий Ріг (1), Слов’янськ (1), Тернопіль (1), Умань (21), Харків (1), Черкаси (14), Ялта (1). Серед них кандидати наук, викладачі ВНЗ України, практичні психологи, студенти та аспіранти ВНЗ України та представники інших професій.

image005

image007

Авторська школа дала змогу познайомитися з психодинамічною теорією (Т. С. Яценко), особливостями психокорекційної роботи з використання методик: візуалізовані засоби як посередник пізнання психіки суб’єкта в її цілісності (свідоме/несвідоме); психоаналітичний діалог як засіб забезпечення процесуальної психодіагностики; психоаналіз комплексу тематичних малюнків та неавторських малюнків; психоаналітична робота з використанням іграшок, піщаниці («песочницы»), метафоричних карт, просторових моделей (за участю членів групи), моделювання із каменів, ліпка та ін. (див. фото)

image011

Фото елементу психодрами
 ____________________________________________________________

image009

Фото топологічного моделювання
____________________________________________________________

image015

Фото психокорекційної роботи з використанням малюнку
____________________________________________________________

image013

Фото психокорекційної роботи з використанням піщаниці
____________________________________________________________

Участь у групових заняттях Т. С. Яценко сприяє: гармонізації психіки людини, завдяки розв’язанню внутрішніх суперечностей; ослабленню автоматизованих психологічних захистів, що створюють передумови для викривлення соціально-перцептивної реальності; професійному зростанню психолога; наближенню до методології АСПП; привласненню методично-інструментальних аспектів проведення АСПП; опануванню мистецтвом поєднання різних методик діагностико-корекційного процесу; розвитку емпатії, сенситивності (емоційної чутливості), інтуїції, самоаналізу, саморефлексії та розвитку навичок психоаналізу поведінкового матеріалу; опануванню основами здійснення психодрами в психодинамічному ключі; психоаналізу візуалізованого матеріалу (малюнок, моделі з каменів, просторове моделювання, ліпка та ін.); розширенню фахових знань та поглибленню розуміння психіки в єдності свідомих і несвідомих виявів; загально-психологічному розвитку; оптимізації самосприйняття та прийняття іншої людини такою, якою вона є; зниженню гостроти критичного ставлення до інших та до себе; упередженню фрустрації, депресії та розчарувань; набуттю навичок «бути в ситуації, та водночас – бути над нею; послабленню тенденції до «самопокарання» та «до психологічної смерті» та ін.

Особлива увага приділялась розвитку вмінь прочитування смислових навантажень висловлювань, діагностичній спроможності висловлювань психолога, які пробуджували б внутрішній імпульс активності респондента. Акцент ставиться на провідних механізмах АСПП, позитивній дезінтеграції психіки і вторинній інтеграції на більш високому рівні психічного розвитку психіки, розкритті інтеграційної сутності методу. Впродовж занять суб’єкт включається в методологічну систему АСПП, яка орієнтована на пізнання психіки в її цілісності (свідоме/несвідоме).

В рамках авторської школи щоденно (уранці до занять АСПП) проводились невербальні вправи М. С. Маїк в Софіївському парку (див. фото)

image017

image019

image021

image023

 У рамках Авторської школи здійснено виїзд на природу до агробіостанції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини при сприянні ректорату, зокрема ректора, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України Олександра Івановича Безлюдного та кандидата педагогічних наук, професора, декана факультету соціальної та економічної освіти Оксани Олексіївни Гоменюк.. Поїздка відзначилась виконанням невербальних вправ та спільним приготуванням польової каші, що сприяло підсиленню відчуття єдності, патріотизму та інтегративної сили ствердження універсальних цінностей людини. презентуємо фото поїздки на природу (агробіостанція), де, окрім «каші», продовжувалась робота в рамках АСПП (див. фото).

image025

image027

image029

image036

image037

image039

Бажаємо всім успіхів!

Запрошуємо до співпраці –  https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9F/888666627861668?fref=photo