Запрошення до публікації статей в університетських фахових виданнях категорії «Б»

11 грудня 2019

ШАНОВНІ ЗАВІДУВАЧІ ТА ЧЛЕНИ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДР!!!

Редакційний відділ Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини запрошує до публікації статей в університетських фахових виданнях категорії «Б», зокрема:

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

 

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи

 

Проблеми підготовки сучасного вчителя

 

Історико-педагогічний альманах

Порівняльно-педагогічні студії

 

Економічні горизонти