Албул Ірина Володимирівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Соціальна педагогіка»
  • «Спеціалізовані служби в соціальній сфері»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Науково-просвітницька діяльність В.П.Науменка (1852-1919)»

Основні публікації

Монографії:

  1. Албул І.В. Соціально-педагогічна робота з сім’єю як напрям сімейної соціальної політики // Актуальні проблеми соціальної роботи : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 р.
  2. Албул І.В. Громадсько-просвітницька діяльність Володимира Науменка (1852-1919) // «Педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» : колективна монографія / За заг.ред Н.М.Коляди. – ФОП Жовтий, 2015 р. – С.31-333

Навчальні посібники:

  1. Спеціалізовані служби у соціальній сфері / Уклад. І.В. Албул. – Умань : ФОП Жовтий, 2014 р.
  2. Менеджмент соціальної роботи: навч. посібник / Уклад. І.В.Албул, Ю.В.Підвальна. – Умань: ФОП Жовтий, 2016 р.
  3. Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших;
  4. Албул І.В., Кабанова  О.О. Ідея цілісного підходу вивчення дитини в Харківській педологічній школі в діяльності І.Соколянського // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології / Науковий журнал. – Суми: СумДПУ А.С.Макаренка, 2015 .– С. 59-67(Index Copernicus international)
  5. Албул І.В. Кабанова О.О. Соціалізація особистості в педагогічному доробку вітчизняного науковця І.Соколянського у 20-30 – ті роки ХХ ст.. // Молодий вчений. – 2015. –   №4. –(включено до міжнародних каталогів наукових видань і науко метричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ReserchBible, Index Copernicus )

 Контакти

e-mail: alirvol@i.ua