Безлюдна Наталія Валентинівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • «Педагогіка»
 • «Дидактика»
 • «Теорія прийняття рішень»
 • «Основи педагогіки»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Ідеї розвивального навчання молодших школярів у В.О. Сухомлинського».

 

Основні публікації

Посібники

 1. Сучасна лекція: методика підготовки і проведення / уклад. Н.В. Безлюдна, О.І. Безлюдний, О.Л. Кірдан, О.М. Коберник – Умань : ВПЦ “Візаві”, 2017. – 100 с.
 2. Теорія прийняття рішень: навч. посібник. / авт.-упоряд. Безлюдна Н.В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 102 с. − (Серія «Управління навчальним закладом»).
 3. Безлюдна Н. В., Пащенко М. І. Навчально-виховна практика студентів педагогічного  університету. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 260 с.

Статті

 1. Безлюдна Н. В. Проблема розвитку елементів педагогічної майстерності у процесі професійного навчання // Методи і засоби забезпечення інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 24–25 квітня 2008 р.). – Черкаси, 2008. – С.10–12.
 2. Безлюдна Н. В. Формування умінь у майбутніх педагогів створювати моральну атмосферу у професійній діяльності / Наталія Безлюдна // Роль педагогічних дисциплін у формуванні сучасного фахівця : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару в рамках ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» (Умань, 14 квітня 2011 р.) / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – С. 67−74.
 3. Безлюдна Н.В. Управлінська діяльність як форма професіоналізму / Н.В.Безлюдна// Управління в освіті: інтеграція науки і практики : матеріали міжвузівського науково-практичного семінару / ред. кол.: Ткачук Л. В.(гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий, 2013. − С. 23−29.

Тези

 1. Актуальные проблемы технологического образования: компетентность, мастерство, инновации : Материалы IV Международной заочной научно- практической конференции, Мозырь, 16 марта 2016 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. Н. Навныко (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2016. – 253 с.
 2. Актуальные проблемы технологического образования: компетентность, мастерство, инновации : Материалы IV Международной заочной научно- практической конференции, Мозырь, 16 марта 2016 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина ; редкол.: В. Н. Навныко (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2016. – 253 с.

Контакти

e-mail: natashabezl@gmail.com