Безлюдна Наталія Валентинівна

Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

  • «Педагогіка»
  • «Дидактика»
  • «Теорія прийняття рішень»
  • «Основи педагогіки»

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Ідеї розвивального навчання молодших школярів у В.О. Сухомлинського».

 

Основні публікації

Навчальні посібники та підручники

  1. Теорія прийняття рішень: навч. посібник. / авт.-упоряд. Безлюдна Н.В. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 102 с. − (Серія «Управління навчальним закладом»).
  2. Безлюдна Н. В., Пащенко М. І. Навчально-виховна практика студентів педагогічного  університету. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – 260 с.

Статті

  1. Безлюдна Н. В. Проблема розвитку елементів педагогічної майстерності у процесі професійного навчання // Методи і засоби забезпечення інноваційності едукаційного процесу в закладах освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Черкаси, 24–25 квітня 2008 р.). – Черкаси, 2008. – С.10–12.
  2. Безлюдна Н. В. Формування умінь у майбутніх педагогів створювати моральну атмосферу у професійній діяльності / Наталія Безлюдна // Роль педагогічних дисциплін у формуванні сучасного фахівця : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару в рамках ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» (Умань, 14 квітня 2011 р.) / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – С. 67−74.
  3. Безлюдна Н.В. Управлінська діяльність як форма професіоналізму / Н.В.Безлюдна// Управління в освіті: інтеграція науки і практики : матеріали міжвузівського науково-практичного семінару / ред. кол.: Ткачук Л. В.(гол. ред.) та інші. – Умань: ПП Жовтий, 2013. − С. 23−29.

Контакти

e-mail: natashabezl@gmail.com