Боднар Вікторія Іванівна

Дисципліни, які забезпечує

  • «Вікова та педагогічна психологія»
  • «Соціальна психологія»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Особливості прояву внутрішньоособистісних конфліктів у підлітковому віці»

Основні публукації

Статті

  1. Боднар В. І. Класифікація особистісних криз студентів //Збірник наукових праць/ Проблеми вдосконалення майстерності практичного психолога / [ гол. ред.Діхтяренко С. Ю.]
  2. Боднар В. І. Криза ідентичності y студентському віці // Матеріали Всеукраїнської наукової  Інтернет – конференції /[ гол. ред.Діхтяренко С. Ю.]
  3. Боднар В. І. Діагностика внутрішньоособистісних конфліктів // Тези доповідей Всеукраїнської науково- практичні конференції (Умань, 20 лютого 2013 року) [гол. ред. Діхтяренко С. Ю.]
  4. Боднар В. І. Особливості психологічного консультування підлітків//Збірник матеріалів II Всеукраїнського науково-пратичного семінару / [гол. Ред.: Якимчук Б. А.]

Контакти

e-mail: bodnarviktoriya@yandex.ru