Бондаренко Галина Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Основи соціально-правового захисту особистості»
 • «Соціальний супровід сім’ї»
 • «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері»
 • «Соціальний аудит та інспектування»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.)».

Основні публікації

Монографії:

 1. Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.: монографія /Г.В.Бондаренко.  – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 208 с.

Навчальні посібники

 1. Соціальний супровід сім’ї: навчальний посібник / Уклад.: Г.В.Бондаренко. – 2–е вид., переробл. та доповн. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 100 с.
 2. Бондаренко Г. В. Основи соціально-правового захисту / Уклад. Г. В. Бондаренко.. – Умань, ФОП Жовтий, 2015. –124 с.
 3. Охорона праці в соціально-педагогічній сфері. Навчальний посібник // Уклад.: Г.В.Бондаренко, – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 118 с.
 4. Соціальний-аудит та інспектування. Навчальний посібник // Уклад.: Г.В.Бондаренко, – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 145 с.

Статті

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛЬНИХ УЧИЛИЩ (1872–1917 рр.), 2017
 2. РЕОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛЬНИХ ГІМНАЗІЙ В РЕАЛЬНІ УЧИЛИЩА ПРАКТИЧНОГО НАПРЯМУ (1866-1872 РР.), 2017
 3. РЕОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛЬНИХ ГІМНАЗІЙ В РЕАЛЬНІ УЧИЛИЩА ПРАКТИЧНОГО НАПРЯМУ (1866-1872 РР.), 2017
 4. МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕАЛЬНИХ УЧИЛИЩ (КІНЕЦЬ ХІХ – 1905 РОКИ), 2016
 5. Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 2016
 6. Усиновлення, як пріоритетна форма сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 2016
 7. Емоційне вигорання педагогів при роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування, 2016
 8. Дитяча бездоглядність та безпритульність, як соціально-педагогічна проблема, 2016
 9. Особливості сформованості поглядів батьків на обдарованість дитини, 2014
 10. Адаптація студента – майбутнього соціального педагога, 2014
 11. Реальні гімназії як предмет дискусій про реформування середньої освіти (перша половина 60-х років ХІХ ст.), 2014
 12. До питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до особистісної профілактики роботи з учнями шкіл, 2014
 13. Запорука успішного формування дітей з особливими потребами, 2014
 14. Виховання дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 2014

Тези

 1. Безробіття як соціальна проблема, Сучасний рух науки: тези доп. V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 7-8 лютого 2019 р. – Дніпро, 2019. – 864 с.
 2. Проблема працевлаштування колишніх ув’язнених, Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-17 лютого 2017 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 232 с
 3. Організація літнього відпочинку та оздоровлення дітей, Права дітей:від витоків до сьогодення : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 24 травня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2017. – 108 с, 2017
 4. Бондаренко, Г.В. Соціальний аудит та інспектування: робота з людьми похилого віку / Г.В. Бондаренко // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали П’ятої наукової міжнародної науково-практ. конф., 2015 р. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – С. 109–111.

Контакти

e-mail: bondarenkoHV@gmail.com