Бондаренко Галина Василівна

Google Scholar

Дисципліни, які викладає

  • «Основи соціально-правового захисту особистості»
  • «Соціальний супровід сім’ї»
  • «Охорона праці в соціально-педагогічній сфері»
  • «Соціальний аудит та інспектування»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.)».

Основні публікації

Монографії:

  1. Становлення і розвиток реальних училищ в Україні (1872-1917 рр.: монографія /Г.В.Бондаренко.  – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 208 с.

Посібники:

  1. Соціальний супровід сім’ї: навчальний посібник / Уклад.: Г.В.Бондаренко. – 2–е вид., переробл. та доповн. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 100 с.
  2. Бондаренко Г. В. Основи соціально-правового захисту / Уклад. Г. В. Бондаренко.. – Умань, ФОП Жовтий, 2015. –124 с.
  3. Охорона праці в соціально-педагогічній сфері. Навчальний посібник // Уклад.: Г.В.Бондаренко, – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – 118 с.
  4. Соціальний-аудит та інспектування. Навчальний посібник // Уклад.: Г.В.Бондаренко, – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 145 с.

Контакти

e-mail: bondarenkoHV@gmail.com