Чудаєва Наталія Володимирівна

Дисципліни, які викладає

  • Психологія
  • Основи психологічного консультування
  • Практикум із загальної психології

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості формування теоретичних географічних понять в учнів середнього
шкільного віку»

Основні публікації

  1. Чудаєва Н.В., Шулдик Г.О. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 351 с.
  2.  Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В. Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: ПП Жовтий, 2012. – 254 с.
  3. Чудаєва Н.В., Шулдик Г.О. Емоційний світ людини: Навч.-метод. посібник. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 128 с.
  4. Шулдик Г.О., Чудаєва Н.В. Психологія мислення. – Умань: ПП Жовтий, 2013. – 170 с.

 

Контакти

email: Sunny_town@mail.ru