Данилевич Лариса Арсеніївна

 Google Scholar

Дисципліни, які викладає

 • «Соціальна психологія»
 • «Вікова та педагогічна психологія»
 • «Вікова психологія»
 • «Психологія впливу»
 • «Психологія статі та сім’ї»
 • «Гендерна психологія »

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Перфекціонізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів»

Основні публікації

 1. Данилевич Л.А. Перфекціонізм та академічна обдарованість студентів. Монографія /Л.А.Данилевич. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. – 225 с.
 2. Психологія статі: Курс лекцій. Навчальний посібник /Укладач Данилевич Л.А., Данилевич В.А – Умань: ПП: Жовтий О.О., 2014. – 120 с.
 3. Загальна психологія. Практичні заняття. Навчальний посібник / С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 256 с.
 4. Данилевич Л.А. Проблема дослідження особистісної сфери творчих і обдарованих студентів / Л.А.Данилевич, С.Ю. Діхтяренко // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. В.О. Моляко. – К: Вид-во «Фенікс», 2013. – Том ХІІ. Психологія творчості. Випуск 16. – С.106-113.
 5. Данилевич Л.А. Психологічні особливості посттравматичного стресового розладу учасників бойових дій / Л.А.Данилевич // Розвиток психологічної служби в системі освіти та особливості діяльності психолога в роки становлення незалежної України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 31 березня 2016 року) / ред. кол.: Сафін О.Д. та інші. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – С. 51-55.
 6. Данилевич Л.А. Психологічні особливості становлення соціальної зрілості особистості /Л.А.Данилевич //Збірник матеріалів V Всеукраїнської Інтернет-наукової конференції «Проблеми та перспективи розвитку психології в Україні» (27-28 жовтня 2016 р.). – Умань. – 2016. – С. 13-14.

Статті:

 1. Данилевич Л.А. Теоретичні засади вивчення академічної обдарованості студентів / Л.А.Данилевич // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред. В.О. Моляко. – Т.12. – Вип.12. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 106–113. Фахове видання.
 2. Данилевич Л.А., Діхтяренко С.Ю. Екологія міжособистісного спілкування в освітньому середовищі / Л.А.Данилевич, С.Ю.Діхтяренко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Том VII. Екологічна психологія. Випуск 27. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – С. 69–76. Фахове видання.
 3. Данилевич Л.А. Роль особистісних факторів у ресоціалізації особистості / Л.А.Данилевич // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т.ХІІІ, част. 5. – К.: Вид-во «Гнозис», 2011. – С. 108–116. Фахове видання.
 4. Данилевич Л.А. Академічна та педагогічна обдарованість як чинник професіоналізму майбутніх педагогів /Л.А.Данилевич // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Гол. ред. С.Д.Максименко. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – Т.VІ. Психологія обдарованості. – Випуск 6. – С. 31–39. Фахове видання.
 5. Данилевич Л.А. Соціально-психологічні характеристики перфекціонізму / Л.А.Данилевич // Педагогічний процес: теорія і практика (педагогіка; психологія). Збірник наукових праць / Гол. ред. С.Сисоєва. – Вип. 1. – Київський ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – С. 192 – 197. Фахове видання.

 Контакти

email:larysa.danylevych@udpu.edu.ua