Діхтяренко Світлана Юріївна

 Google Scholar

Дисципліни, які забезпечує

 • Загальна психологія
 • Психологія спілкування
 • Диференційна психологія
 • Методика роботи практичного психолога
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент

 

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розуміння студентами сучасних пісень»

Основні публікації

Навчальні посібники з грифом МОНМС України

 1. Загальна психологія. Практичні заняття: навчальний посібник /С.Ю.Діхтяренко, Н.В.Чудаєва, Г.О.Шулдик, Л.А.Данилевич. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 254 с.

Навчальні посібники без грифа МОНМС України

 1. Психологія спілкування: навчальний посібник / укладач С.Ю.Діхтяренко. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 135 с.
 2. Курсові роботи з психодіагностики: навчально-методичний посібник / уклад. С.Ю.Діхтяренко, Н.Л.Шеленкова, С.П.Байда. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2012. – 136 с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних робіт за спеціальністю «Практична психологія» / Укладачі Данилевич Л.А., Діхтяренко С.Ю. – Умань, ПП Жовтий О.О., 2012. – 50 с.

Статті

 1. Діхтяренко С.Ю. Дослідження процесу розуміння в контексті сучасних задач психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред.В.О.Моляко. – Т.12. – Вип.9. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. – С.80-87.
 2. Діхтяренко С.Ю. Особливості розвитку здібностей школярів. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології» у 12 томах / За ред.В.О.Моляко. – Т.12. – Вип. 10. – Ч.І. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. – С.357-364.
 3. Діхтяренко С.Ю. Проблеми соціально-психологічного впливу в системі масової комунікації / С.Ю. Діхтяренко, Л.А.Данилевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна). – Львів, 2012.

Контакти

e-mail: sveta.dihtyarenko@udpu.edu.ua

Блог викладача